Noutăți

Retrospectiva activității a centrului de sănătate Antonești

Ședința de totalizare a activității desfășurate pe parcursul anului 2017 de colectivul centrului de sănătate Antonești a avut loc la 29 ianuarie curent. La ședință a fost prezent vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, responsabil pentru sfera socială. Centrul de sănătate deservește locuitorii satului Antonești și Carahasani.

Dna Ivana Sârbu, șefa centrului, a raportat despre toate aspectele activității, referindu-se atât la realizări cât și la lacunele existente, analizând cauzele lor. (Raportul va fi publicat în rubrica site-ului „Rapoarte”.) Este îmbucurător faptul că între instituție și administrațiile publice locale există o colaborare, primarii și consiliile locale fiind receptivi la adresările conducerii centrului. Coraportorul, dna Corina Moraru, contabilul instituției, a vorbit despre activitatea financiară, menționând că la unele poziții (electricitate, gaze naturale, combustibil) s-au economisit surse financiare comparativ cu anul precedent. A sporit calitatea activității medicale un automobil procurat în anul 2017.

Adunarea de dare de seamă s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, calm și constructiv. O problemă pusă în discuție a ținut de donarea de sânge. Deși numărul de locuitori scade în fiecare an și CNAM nu trece cu vederea faptul acesta micșorând finanțarea instituției, timp de cinci ani numărul de donatori rămâne neschimbat. O altă problemă – transportarea donatorilor la Ștefan Vodă pentru ce să cheltuiește nu puțin combustibil. Dl Gherman a precizat că problema există practic în toate instituțiile din raion, ea poate fi soluționată la nivel de consiliile locale prin decizia aleșilor locali. Există o posibilitate că decizia despre alocarea surselor financiare cu acest scop va fi primită la nivel de Consiliul raional, deoarece donarea de sânge este importantă pentru stat și cetățenii lui.

Porțiunea de drum ce duce spre centrul de sănătate necesită reparație cât mai urgentă, au menționat cei din sală, deși se fac promisiuni, nimic nu se schimbă. Vicepreședintele raionului a subliniat că problema poate fi rezolvată în anul curent, deoarece fiecare localitate va primi surse financiare adăugătoare pentru reparația drumurilor locale, în afara surselor din fondul rutier.

La finele ședinței dl Gherman a apreciat pozitiv munca depusă pe parcursul anului 2017, deși sunt și rezerve în activitate. Colectivul centrului este unit, există înțelegere și conlucrare, fiecare își cunoaște și îndeplinește atribuțiile de serviciu cu responsabilitate și cu mult suflet. Problemele să tem de acei care se apucă de rezolvarea lor, a menționat vicepreședintele raionului, dacă va fi nevoie de susținere sau ajutor, Consiliul raional va fi, ca și totdeauna, alături.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”