Noutăți

Resurse informaționale cu impact asupra calității vieții comunităților

Desfășurată recent, în incinta Școlii de Arte „Maria Bieșu” din orașul Ștefan Vodă, întrunirea profesională a bibliotecarilor din raion a inclus în agendă mai multe subiecte cu referire la activitatea bibliotecilor în societatea informațională contemporană. Organizatori: Direcția Generală Educație, Direcția cultură, tineret, sport și turism și Biblioteca Publică Orășenească Ștefan Vodă. Invitatul special al evenimentului nominalizat a fost dl Igor Cojocaru, doctor în informatică, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. În transmisiune  online a fost prezentată publicului cointeresat comunicarea “Resurse electronice autohtone în suportul cetățeanului și comunităților locale“, pe pagina instituției www.ibn.idsi.md la www.idsi.md/tv

 De menționat faptul că dl Cojocaru în activitatea sa a reușit să stabilească relații de  colaborare de succes cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), cu Biblioteca Națională a RM, alte biblioteci publice teritoriale și cunoscuți specialiști în domeniul bibioteconomic, etc.

  Institutul de Dezvoltate a Societății Informaționale, în activitatea sa amplă, de fapt  dezvoltă nu doar tehnologii ale informației, dar stabilește legături logistice, interconectează informațiile permanent actualizate. Astfel, cu certitudine, reutilizarea operativă a  informațiilor din bazele de dare ale  acestei instituții are impact pozitiv de durată asupra calității vieții cetățenilor.

  Zilnic, circa 1000 persoane beneficiază gratuit de resursele celei mai mari biblioteci electronice cu Acces Deschis la publicațiile științifice ale autorilor din RM – Instrumentul Bibliometric Național. IBN include peste 108 mii publicații din toate domeniile cunoașterii, iar în fiecare zi sunt înregistrate circa 100 de noi articole, care reflectă rezultatele unor cercetări în medicină, nanotehnologii, drept, politologie, etc.

 De asemenea, în IBN sunt înregistrate 117 reviste, 51 reviste acreditate și 34 reviste în DOAJ, conținutul lor fiind în conformitate cu rigorile internaționale ale Accesului Deschis.

  Astfel, actualmente IBN numără circa 528 mii de utilizatori unici, oameni cointeresați de informații de calitate,  peste 29 milioane de accesări și circa 500 mii de descărcări de publicații.

  Oferind bibliotecarilor bucletul imprimat al IBN, dl Cojocaru a specificat că de fapt cifrele rămase pe hârtie ca o imagine se schimbă permanent în timp real. O caracteristică de performanță a IBN este că aici găsim doar informații veridice și de calitate, autorii fiind conștienți că orice încercare de trișare neapărat va fi penalizată. De menționat ca important faptul că  toate instituțiile de învățământ superior și de cercetare din RM au prezență activă în baza de date a INB.

  Platforma www.știu.md  constituie o poartă unică la diverse resurse informaționale. La accesarea  diverselor surse informaționale tematice, ne convingem cât de important este faptul de a promova valorile generate de oameni, impactul și contribuția personalităților notorii nu doar la nivel național dar și internațional. De real folos în activități educaționale, instruiri profesionale poate servi instrumentele – resurse utile. Aici găsim resurse educaționale deschise, manuale electronice, manuale digitale interactive la disciplina Limba și literatura română,repozitoriu național, transmisiuni online, etc.

Conceptul Știința Deschisă promovat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale este valorificat prin asigurarea circulației optime a cunoștințelor. Dacă anual în RM sunt investiți în dezvoltarea cercetărilor științifice aproximativ 400-500 milioane de lei, este necesar să se facă posibil accesul cât mai rapid al cetățenilor la rezultatele concrete ale acestor cercetări. Prin IBN s-a reușit a reduce considerabil timpul de întârziere a informației în drumul spre utilizatori. Și anume prin intermediul transmisiunilor online a tuturor evenimentelor științifice, culturale, educaționale, inclusiv, cele realizate de comunitatea bibliotecară din RM.

În anul 2020 IBN este deja pe poziția 23 (211 instituții ) în clasamentul internațional, grație bunei colaborări, inclusiv cu  Google. Pentru comparație în 2016- era pe locul 131 al acestui clasament.

Spre final dl Igor Cojocaru s-a oferit  deschis de a organiza și posibile instruiri online cu un număr mai mare de bibliotecari. A invitat să susținem prin participare activă evenimentul Noaptea cercetătorilor (www.noapteacercetatorilor.md), preconizat pentru 27 noiembrie actual, cu tematica impactului științei pentru dezvoltarea societății.

   Impresiile participanților la evaluarea instruirii  de specialitate denotă interes sporit despre acest subiect de utilitate maximă în viața cetățenilor.

   Dna Eudochia Bulai, IP Gimnaziul comuna Răscăieți: „Am fost impresionată și am trăit frumoase emoții, deoarece dl Cojocaru este de baștină consăteanul nostru. L-am cunoscut ca un elev foarte sârguincios și un cititor activ la bibliotecă. Azi am avut inspirația și am scris câteva strofe de poezie dedicată evenimentului”.

   Dna Elena Drugaliov, IPLT “Ștefan Vodă”: “Mulțumim organizatorilor pentru inițiativa binevenită de a promova personalități de succes autohtone. Dl Cojocaru, în calitatea de manager al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, știe în mod profesionist și cu vocație să promoveze valori create de oameni, să le pună în slujba cetățenilor și comunităților”.

Zinaida PÎNZARI, specialist principal, metodist DGE