Asistență Socială și Protecția Familiei Comunicate Noutăți

Respectarea drepturilor copilului

     La data de 04.02.2021 a avut loc ședința Comisiei de specialitate instituită în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă cu scopul promovării și asigurării respectării drepturilor copilului aflat în dificultate în domeniul adopției, serviciului tutelă/curatelă, serviciul asistență parentală profesionistă.

     La ordinea de zi a fost stabilirea programului de întrevedere între copii și părintele care locuiește separat, în baza cererii depusă la Direcție.

     Astfel, conform Codului familiei art.64 Părintele care locuiește împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil și celălalt părinte care locuiește separat, cu excepția cazurilor când comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică și psihică.

     În cursul examinării membrii comisiei au solicitat explicațiile și poziția ambilor părinți, precum și opinia copiilor. În final, s-a ajuns la un numitor comun, urmează în termen de 10 zile să fie formulată decizia și expediată solicitanților. Decizia este definitivă și poate fi contestată doar pe cale judiciară.

  Direcția generală asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă