Noutăți

Respect și mulțumire pentru deblocarea raionului Ștefan Vodă

La ședința de lucru cu participarea angajaților din aparatul președintelui raionului, șefilor direcțiilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional care a avut loc la 25 ianuarie dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a făcut o scurtă analiză a situației excepționale care a avut loc în raionul Ștefan Vodă în perioada 17 – 20 ianuarie curent. Consecințele calamităților naturale au fost remediate în scurt timp datorită eforturilor comune care au fost întreprinse. În această ordine de idei dl Nicolae Molozea, președintele raionului și președintele comisiei pentru situații excepționale, a adus mulțumiri oficiale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI al Republicii Moldova și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor pentru intervenție și munca depusă. Participanții la acțiune au dat dovadă de curaj, nivel înalt de coordonare a intervențiilor, spirit de abnegație și profesionalism.

Dl Nicolae Molozea a mulțumit pentru atitudine responsabilă, implicare activă și profesionistă de care au dat dovadă domnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, vicepreședinții raionului, Anton Barcari, șeful direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Nicolae Ceban, specialistul secției administrația publică, Valeriu Beril, Alexandru Cijicenco și întregul colectiv al SA „Drumuri”, secția raională pentru situații excepționale în frunte cu Viorel Tomov, colaboratorii Comisariatului de poliție conduși de Andrei Trofimov, primarii localităților și mulți alții. Oamenii care au muncit cu abnegație, au depus eforturi susținute pentru a lichida în termeni restrânși urmările calamităților naturale, merită tot respectul și recunoștință din partea conducerii și locuitorii raionului, a concluzionat președintele raionului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier