Comunicate Noutăți

Repartizarea fondului de rezerva al bugetului raional

Astăzi, 27 iulie 2021 membrii Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional s-au întrunit pentru a examina 95 dosare depuse de către cetățenii raionului cu solicitarea ajutorului financiar.

În urma examinării materialelor, s-a propus să fie acordat ajutor material din fondul de rezervă a bugetului raional la 83 de solicitanți (mărimea ajutorului s-a stabilit în dependență de gravitatea cazului). Douăsprezece cereri au fost refuzate, pe motiv că nu se încadrează în prevederile Regulamentului de repartizare a fondului de rezervă.

Propunerile Comisiei urmează a fi examinate la ședința Consiliului raional din 05 august 2021.