Noutăți

Repartizarea fondului de rezervă a Consiliului raional

Astăzi, 07 decembrie 2022, a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional.
Membrii Comisiei au avut de examinat 66 de cereri depuse de către cetățenii raionului cu solicitarea ajutorului financiar. Din numărul total de cereri, susținere materială s-a hotărât a fi acordată pentru 50 persoane (suma propusă în dependență de gravitatea cazului). Refuzate au fost 5 cereri, 1 cerere a fost retrasă de solicitant.

Propunerile Comisiei urmează a fi examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate și la ședința Consiliului raional din 15 decembrie 2022.