Noutăți

Repartizarea fondului de rezervă a bugetului raional

Conform agendei, la 12 mai (2022) a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional.

Membrii Comisiei au examinat minuțios 85 de dosare depuse de către cetățenii raionului, prin care se solicită ajutor financiar din partea Consiliului raional. Din numărul total de cereri, susținere materială s-a hotărât a fi acordată pentru 71 persoane (suma propusă în dependență de gravitatea cazului). Refuzate au fost 11 cereri, majoritatea din motivul că nu corespund prevederilor Regulamentului de repartizare a fondului de rezervă, 3 cereri au fost suspendate din motivul necesității în examinare suplimentară.

Propunerile Comisiei urmează a fi examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate și la ședința Consiliului raional din 19 mai 2022.