Noutăți

Repartizarea fondului de rezervă a bugetului raional

Astăzi, 06 mai (2021) a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional.

Membrii Comisiei au avut de examinat 65 dosare depuse de către cetățenii raionului cu solicitarea ajutorului financiar. În urma examinării materialelor, s-a propus să fie acordat ajutor material din fondul de rezervă a bugetului raional la 54 de solicitanți (mărimea ajutorului s-a stabilit în dependență de gravitatea cazului). Nouă cereri au fost refuzate, pe motiv că nu se încadrează în prevederile Regulamentului de repartizare a fondului de rezervă.

Propunerile Comisiei urmează a fi examinate la ședința Consiliului raional.