Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Repartizarea coletelor de alimentare socială

   Recent, în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru repartizarea coletelor alimentare din  cadrul Serviciul  de alimentare socială,  instituit în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă.

  Serviciul de alimentare socială este adresat familiei/persoanei defavorizate pentru a preveni și/sau a depăși situațiile de dificultate în vederea prevenirii marginalizării și excluziunii socio-economice, pentru asigurarea minimului necesar pentru un trai decent.

 Membrii comisiei au examinat lista cu produse alimentare și dosarele persoanelor aflate în dificultate, selectate de echipele multidisciplinare de pe lângă APL I. Astfel, s-a hotărât să se acorde colete alimentare la 119 beneficiari din toate localitățile raionului Ștefan Vodă, prețul coletului fiind în sumă de 379 lei.  Conform Regulamentului cu privire la instituirea și funcționarea Serviciului de alimentare socială aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.2/6 din 08.05.2020, coletele alimentare se acordă familiilor cu mulți copii, familiilor cu copii care au un singur părinte, pensionarilor în vârstă, persoanelor cu dizabilități, care se află în situație de dificultate.