Noutăți

Reparația liceului „Ștefan Vodă”, sub control strict

La 20 iunie a avut loc ședința repetată a grupului de lucru cu privire la mersul lucrărilor de reparație capitală a IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă în cadrul Proiectului „Reforma învățământului în Republica Moldova”.

Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului a remarcat că lucrările se desfășoară lent. Sunt vizibile unele schimbări, dar lucrările nerealizate nu se încadrează în termenii stabiliți de finisare a lucrărilor. Eficacitatea lucrărilor este foarte scăzută. Plus la aceasta, disciplina muncii lasă mult de dorit. Este necesar să fie prezent la șantier, odată la două zile, dl Igor Lipceanu, antreprenorul, șeful SRL „Eurosity Construct”, pentru a dirija mersul lucrărilor.

Dl Anton Barcari, responsabil tehnic, a enumerat lucrările care trebuie să fie finisate până la 20 august 2019. Dumnealui a solicitat antreprenorului respectarea graficului reactualizat (a câta oară!) și asigurarea construcției cu echipament, materiale și brațe de muncă, astfel este imposibil de a recupera timpul pierdut și de a îndeplini tot volumul de lucrări.

Dna Raisa Burduja, șefa Direcției generale educație, a transmis antreprenorului solicitarea părinților elevilor din clasele a V-a care urmează să studieze în blocul B2 de a realiza în regim de urgență lucrările de reparație pentru ca la 1 septembrie 2019 aceștia să studieze în blocul reparat și nu în incinta gimnaziului rus, unde nu sunt condiții necesare pentru elevi.

Dl Sergiu Moloman, viceprimar de Ștefan Vodă, a solicitat respectarea termenilor stabiliți și a procentajului concret de realizare a lucrărilor, deoarece la moment sunt îndeplinite numai 35% din cele preconizate la data de azi – 85-90%.

Dl Lipceanu a asigurat prezența că obiectul este asigurat în măsură de 100% cu materialele necesare pentru realizarea lucrărilor; la moment la șantier lucrează în jur de 30 persoane, numărul lucrătorilor va fi majorat după necesitate. Realizând că rezilierea contractului va avea consecințe grave pentru întreprinderea condusă, antreprenorul a promis că se vor depune eforturile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor trasate în contract.

Astfel, în procesul verbal, al zecelea la număr, au fost fixate toate propunerile membrilor grupului de lucru și angajamentele luate de către dl Lipceanu pentru redresarea situației. Propunerea Băncii Mondiale va rămânea în vigoare dacă nici acum situația nu se va schimba radical…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”