Noutăți

Renașterea meșteșugăritului – garant al dezvoltării

Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism și Direcția economie și atragerea investițiilor Ștefan Vodă în colaborare cu centrele de artizanat din localitățile Tudora, Carahasani și Talmaza al r-nului Ștefan Vodă, au participat la lucrările conferinței de finalizare a proiectului, ‘’Renașterea meșteșugurilor populare autentice –  moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă’’ care a avut loc la data de 15 octombrie 2021 în holul Palatului Culturii ‘’Nicolae  Botgros’’ din or. Cahul.

Proiectul finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) în cadrul Programului Operativ Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea potențialului turistic al zonei transfrontaliere din regiunea de sud cu o nouă activitate economică legată de meșteșugurile tradiționale, ca modalitate de creștere a veniturilor din acțiunile turistice și de păstrare a codului genetic al identității naționale a comunității din ambele părți ale râului Prut, care au moștenit patrimoniul cultural comun ca urmare a evoluției istorice.

Rezultatele atinse în proiect: 65 meșteri populari recunoscuți în mod public descoperiți în regiunea țintă transfrontalieră ca urmare a exercițiului de cartografie; 24 de tineri cu cunoștințe și abilități îmbunătățite în practicarea meșteșugurilor tradiționale autentice; 20 meșteri populari cu atribuții anterprenoriale îmbunătățite pentru a genera venituri din producția de meșteșuguri populare tradiționale; număr crescut de oportunități de promovare a patrimoniului cultural în scop turistic.

Aria Proiectului: Localitățile din 6 raioane din Republica Moldova; Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, Leova, Cantemir, Cahul; Localitățile din județile Galați și Vaslui din România.

 

Pe parcursul proiectului au fost desfășurate 3 ședințe – 2 on-line, 1 cu prezența fizică. Au fost realizate activitățile: Cartografia meșterilor populari;

 Instruire rapidă:“Competențe antreprenoriale’’ și ‘’Marketingul meșteșugurilor populare’’; Tabăra de vară: ‘’Inițierea tinerilor în meșteșuguri tradiționale’’; Expoziția tinerilor instruiți în Tabăra de vară;  Expoziții ale meșterilor populari din grupul țintă.

În cadrul conferinței de finalizare a proiectului a fost inaugurată ‘’Expoziția meșterilor populari din rețeaua transfrontalieră CRAFTs4ED’’, unde a fost semnat și actul de predare primire a expoziției.

 

Durabilitatea proiectului este asigurată prin crearea Asociației Meșterilor Populari ‘’Meșteșugurile Neamului’’. Asociația înființată va desfășura activități în zona transfrontalieră pentru promovarea meșteșugurilor tradiționale în vederea dezvoltării turismului, astfel încât valorile culturale moștenite să poată fi transferate generațiilor viitoare.

                                                                                               Ababii Angela, specialist principal DCTST,

                                                                      Bădilă Olesea,  Servicii Investiții și  dezvoltare comunitară