Noutăți

Reguli în cadrul desfășurării audierilor publice pentru consultarea decizie cu privire la aprobarea bugetului raional Ștefan Vodă pentru anul 2020

 Scopul Consiliului raional Ștefan Vodă în cadrul audierilor publice este de a oferi fiecărui cetăţean posibilitatea de a-şi exprima propriul punct de vedere în privinţa problemelor puse în discuţie.

  • Înregistrarea persoanelor, care doresc să vorbească se efectuează până la începutul dezbaterilor publice.
  • Nu se va acorda dreptul să vorbească persoanelor neînregistrate.
  • Fiecare vorbitor din public va avea la dispoziţie  5 min. Daca numărul vorbitorilor va depăşi       10 persoane, președintele poate reduce timpul până la 3 min.
  • Se va oferi cuvântul în ordinea înregistrării.

Alte persoane nu vor putea să vorbească până la expirarea listei de înregistrare.

  • Mesajul președintelui raionului, rapoartele de specialitate ale direcției finanțe vor dura nu mai mult de 15 min.
  • Vorbitorii care au mesaje scrise vor lăsa copiile acestora la membrii echipei de lucru (secretariat).
  • Politeţea va fi păstrată. Aceasta include respectul obişnuit din partea audienţei, respectul președintelui faţă de vorbitori şi al vorbitorului faţă de audienţă.
  • Dezbaterile publice nu vor dura mai mult de 3 ore, la necesitate se vor declara pauze.
  • Preşedintele poate declara întrunirea închisă în cazul când:

– toţi vorbitorii au luat cuvântul;

– a expirat timpul alocat audierii.

  • Aplauzele nu sunt acceptate.