Relații funciare și cadastru

Referinţe WEB

Adresa electronică a serviciului  –  srfcstvoda@mail.ru

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  –  http://www.arfc.gov.md/

Întreprinderea de stat “Cadastru”  –  http://www.cadastre.md/

Întreprinderea de stat Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului  –   http://www.ipot.md

Întreprinderea de stat  Protecţia solurilor şi îmbunătăţiri funciare  –  www.­arsps.­md

Întreprinderea de Stat Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru –  http://www.ingeocad.md

Fondul Naţional de date geospaţiale  –  http://www.geoportal.md