Noutăți

Recunoștința pentru mărinimie și inițiative frumoase

Este deja cunoscut faptul că, anual, în raionul Ștefan Vodă parvin ajutoare umanitare externe prin intermediul organizațiilor neguvernamentale specializate în acest sens. Astfel, recent, raionul nostru a fost vizitat de către reprezentantul Asociației Obștești „Christian Aid Ministries” din or. Chişinău cu un ajutor umanitar pentru 69 familii cu 4 şi mai mulţi copii şi peste 40 familii cu văduve, invalizi şi pensionari. În această ordine de idei, Consiliul raional Ștefan Vodă își exprimă gratitudinea pentru inițiativele frumoase și mărinimia care au adus şi vor aduce pe viitor zâmbetul pe faţa multor familii social vulnerabile .

Direcţia economie şi atragerea investiţiilor