Noutăți

Recunoștința pentru mărinimie și inițiative frumoase

Pe perioada a 9 luni din anul 2017 în raionul Ștefan Vodă au parvenit ajutoare umanitare externe prin intermediul organizațiilor neguvernamentale specializate în sumă de 828.557 lei.

Recent, raionul nostru a fost vizitat de către reprezentantul Asociației Obștești „Christian Aid Ministries” din or. Chişinău cu un ajutor umanitar pentru 69 familii cu 4 şi mai mulţi copii şi peste 40 familii cu văduve, invalizi şi pensionari. Asociația Obștească „Christian Aid Ministries” pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 a acordat ajutoare umanitare în sumă de 83004 lei. În această ordine de idei, Consiliul raional Ștefan Vodă își exprimă gratitudinea pentru inițiativele frumoase și mărinimia care au adus şi vor aduce pe viitor zâmbetul pe faţa multor familii social vulnerabile.

Direcţia economie şi atragerea investiţiilor