Noutăți

Recunoștința îmbrăcată în piatră de granit

La Ștefan Vodă, întru înveșnicirea și comemorarea faptelor de eroism săvârșite de cei mai destoinici fii ai neamului, care au apărat integritatea Moldovei în războiul de pe Nistru se construiește un monument. Piatra de granit va imortaliza numele celor care și-au pierdut viețile în acea confruntare armată.

La construcția monumentului au contribuit: Consiliul raional a dispus alocarea sumei de 100 mii lei, deja au alocat sursele bănești consiliul orășenesc Ștefan Vodă – 60 mii, SC „Paltira- Agro” din s. Palanca, conducător dl Nicolae Colța – 10 mii lei, SRL „Carahasani –Agro”, conducător dl Vasile Cociu – 2 mii lei, SRL „Tradițional” din s. Ermoclia – 1 mie lei, consiliile sătești Antonești, Tudora, Popeasca, Cioburciu – a câte 2000 lei fiecare, consiliul com. Răscăieți – 1 mie lei, întreprinderea „Termomedia ComService”, conducător dl Vladimir Popa – 1 mie lei. Dl Alexandru Pădureț, agent economic din s. Popeasca, conducătorul firmei care execută lucrările de construcție, a făcut un gest creștinesc, micșorând suma contractată cu 21 mii lei. Un aport intelectual important în realizarea acestui proiect nobil au adus dna Maia Roșca, arhitect-șef al raionului, și dl Dumitru Luchianov, specialist în domeniu urbanismului și amenajarea teritoriului al primăriei Ștefan Vodă.

Conform devizului de cheltuieli, costul edificării monumentului, pavării și amenajării teritoriului aferent este estimat în jur la 425 mii lei, suma de care nu dispune asociația obștească „Uniunea veteranilor „Sfântul Gheorghe Biruitorul”, inițiatorul acestui proiect. Dl Sergiu Dodonov, președintele asociației veteranilor de război de pe Nistru, cheamă locuitorii raionului, cetățeni cu suflet sensibil și conștiința creștină să doneze surse financiare, fiecare după posibilitate, pentru a duce la bun sfârșit lucrările începute. Avem cu toții o datorie sfântă față de acei care au dat dovadă de bărbăţie, spirit de sacrificiu şi devotament faţă de Patrie, faţă de martirii neamului, care şi-au pus pe altarul independenţei Patriei ceea ce au avut mai scump – viaţa. Faptele lor eternizate prin acest monument-recunoștință  vor rămâne în paginile istoriei şi vor servi drept exemplu generaţiilor viitoare.

Rechizitele bancare:

Moldova Agroindbank, filiala Ștefan Vodă

Contul băncii – AGRNMD2X762

Asociația Obștească „Sfântul Gheorghe Biruitorul”

C/f – 1010620003722

IBAN nr. MD38AG000000022512955423

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”