Noutăți Servicii Desconcentrate

Recomandare pentru conformare voluntară la declararea reală a plăților salariale achitate angajaţilor

Serviciul Fiscal de Stat informează că, potrivit informaţiilor acumulate, în activitatea unor operatori de transport în regim de taxi, care utilizează platforme on-line de preluare a comenzilor de servicii au fost identificate riscuri de administrare fiscală privind ,,ne(sub)declararea veniturilor real obținute”, utilizarea ,,muncii ne(sub)declarate” și achitarea ,,salariilor în plic”.

 Conform datelor disponibile, Serviciul Fiscal de Stat a constatat divergențe cum ar fi:

  • persoanele fizice – conducători auto, care au efectuat transport rutier de persoane în regim de taxi conform informaţiilor preluate de pe platformele de recepționare a comenzilor nu sînt declarați de operatorii de servicii taxi ca salariați;
  • persoanele fizice șoferi au efectuat transfer de mijloace băneşti către operatorii de transport respectivi, prin intermediul terminalelor de plată, în timp ce conform declarațiilor fiscale compania de taxi nu a declarat acești salariați;
  • persoanele fizice – conducători auto, au fost stabiliți în cadrul controalelor fiscale efectuate la companiile de taxi, prin metoda verificării operative, dar nu au fost identificate în declarațiile depuse la Serviciul Fiscal de Stat, ca fiind angajați oficial.

Practicarea achitării „salariului în plic” și utilizarea muncii ne(sub)declarate expune angajatorul la un șir de riscuri (lipsa de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe muncitor pentru eventualele pagube produse de acesta; lipsit de prerogativa disciplinară; săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, pentru că BPN este păgubit prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale și a impozitelor).

 În prezent sunt în derulare acțiunile de control la companiile care au înregistrat divergențe, în scopul determinării obligațiilor fiscale diminuate.

Serviciul Fiscal de Stat va asigura în continuare aplicarea măsurilor de conformare voluntară și/sau forțată, corespunzător riscurilor evaluate și atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.

În vederea evitării situațiilor de sancționare, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze voluntar la declararea reală a plăților salariale achitate angajaţilor cu calcularea şi achitarea obligațiilor ce le revin conform prevederilor Codului muncii, Codului fiscal, Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a segmentelor economiei naționale cu risc de neconformare fiscală, în scopul preîntâmpinării posibilelor cazuri de prejudiciere a bugetului de stat. Onorarea deplină și în termen a obligațiilor fiscale constituie o garanție pentru dezvoltarea durabilă a societății. Autoritatea fiscală informează că, neadmiterea restanțelor la Bugetul Public Național este o condiție importantă și indispensabilă pentru bunul mers al dezvoltării societății. Totodată, declararea valorii integrale a salariului achitat angajaților asigură protejarea drepturilor angajatului, cât și angajatorului.

   Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-2-23-50, 0242-93-510 sau 0242-2-22-70 sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Sursa www.sfs.md