Noutăți

Recepţionarea şi distribuirea ajutorului umanitar

La 25 iulie curent a avut loc prima din anul 2016 ședința a comisiei pentru ajutoare umanitare din raionul Ştefan Vodă. La ordinea de zi a fost pusă chestiunea privind recepţionarea şi distribuirea ajutorului umanitar pe prima jumătate a anului 2016. Ședința a prezidat dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului și concomitent președintele comisiei pentru ajutoare umanitare. Toți membri comisiei, 7 la număr, au fost prezenți la ședință.

După cum a raportat secretarul comisiei, la începutul anului 2016 a rămas un stoc mare de ajutoare umanitare nerepartizat în sumă de 139623 lei, pe parcursul lunilor ianuarie-iunie au fost primite ajutoare umanitare în sumă de 989128 lei, distribuite în sumă de 799724 lei. La 1 iulie 2016 stocul constituie 329027 lei.

După ce s-a discutat situația creată, membrii comisiei au propus unele măsuri pentru micşorarea stocului ajutorului umanitar. Astfel, la următoarea şedinţă a comisiei vor fi invitați conducătorii instituţiilor ce dispun de stocuri mari de ajutor umanitar, membrii comisiei se vor deplasa în teritoriu pentru a face cunoştinţă din ce bunuri sunt formate stocurile. Prin urmare, comisia raională va redistribui stocurile formate altor instituţii după necesitate.

Lidia GRIGORIEV, specialist principal, direcţia economie şi atragerea investiţiilor.