Construcții, Gospodărie comunală și Drumuri

Recepția mult așteptată

Problema ce ține de reparația drumurilor este una din cele mai anevoioase nu numai pentru raionul Ștefan-Vodă, dar și pentru toată republica. În pofida faptului că în 2015 s-a majorat taxa rutieră, acumulările financiare din această sursă, 50 de procente din care rămân în raion și 50 – în Fondul rutier din republică, sunt insuficiente pentru asigurarea reparației și întreținerii drumurilor publice locale, nemaivorbind de reparația capitală a drumurilor. Unica cale de soluționare a problemei ce ține de reparația capitală a drumurilor publice locale ori stradale este atragerea investițiilor din diferite fonduri investiționale. Pe așa cale am pornit încă în anul 2008, punându-ne ca scop reparația capitală a drumului L510 Ștefan-Vodă – Talmaza care după gradul de deteriorare, cred, nu mai avea asemănare în Moldova.
Întâi de toate, în 2008 am elaborat proiectul tehnic care a fost verificat în conformitate cu legislația în vigoare, iar în baza acestuia în 2009 a fost întocmit un proiect investițional. Am încercat să atragem investiții din cadrul proiectului operațional de buna vecinătate România – Moldova – Ucraina, dar nu ne-am bucurat de succes. În 2010, odată cu apariția Fondului de Dezvoltare Regională, Consiliul raional a înaintat un nou proiect investițional la Agenția de Dezvoltare Regională Sud ce a fost apreciat după punctajul acumulat pe locul doi cu recomandări din partea expertului spre implementare. Din păcate, suma necesară era prea mare în comparație cu alte propuneri de proiecte, prin urmare am rămas numai cu promisiuni. Datorită eforturilor depuse de dl Valeriu Beril și dl Vasile Buzu, foștii președinți ai raionului, dar și aportului corespondentului ziarului raional Grigore Teslaru care a publicat în presa republicană un material critic la temă, în 2013 au fost alocate primele 18 mln lei la reparația capitală a drumului L510 Ștefan-Vodă – Talmaza cu o lungime totală de 16,025 km.
În urma rectificărilor făcute suma de contract a ajuns la 51841,14 mii lei, din care 18785,97 mii lei au fost executate în anul 2013, 16415,53 mii lei – în 2014 și 16639,98 mii lei au fost executate în anul curent, având o acoperire financiară mai mică cu 5705,65 mii lei. Ținând cont de importanța extraordinar de mare pentru populația din s. Talmaza, dar și pentru toate satele din vecinătate actualul președinte al raionului, dl Nicolae Molozea, a găsit soluția rațională de finisare a lucrărilor de reparație capitală a acestui drum.
La 22 octombrie 2015 a avut loc comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul nominalizat care în viitorul apropiat va fi prezentat spre recepția finală. Este o bucurie enormă pentru locuitorii s. Talmaza care au primit în folosire așa drum frumos. Merită toată recunoștința noastră antreprenorul SRL „NOUCONST”, dl Marin Sârbu, care a creditat lucrările în suma de 5705,65 mii lei, dar și pentru organizarea excelentă a lucrărilor. Suntem recunoscători întregului colectiv de la ADR Sud, în deosebi dnei Maria Culeșova și dlui Eugen Lupașcu care au depus mari eforturi în monitorizarea acțiunilor de implementare a proiectului nominalizat, ținând în vizor strict tot spectru de cerințe.
Anton BARCARI,
șeful direcției construcții,
gospodărie comunală și drumuri