Noutăți

Realizările și problemele spitalului raional

Recent, a avut loc ședința de dare de seamă pentru anul 2018 la spitalul raional Ștefan Vodă. Raportul de totalizare a activității colectivului spitalului a prezentat dl Anatol Balanețchi, noul director al instituției medicale. La întrunire au fost prezenți dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dl Anatol Nițelea, directorul Agenţiei teritoriale Est a CNAM, dna Mariana Haret, directorul Centrului de sănătate Ștefan Vodă, dl Igor Sîrghi, șef al substației de asistență medicală de urgentă.

Pentru asimilarea eficientă a informației prezentate, toți indicii din raport au fost prezentate POWER POINT în comparație cu anul 2017. Dl Balanețchi a menționat contribuția Consiliului raional la fortificarea bazei-tehnico materiale în sumă de 602700 lei. O parte din aceste surse financiare au mers pentru proiectarea stației de oxigen, o realizare importantă cu impactul pozitiv asupra ridicării calității deservirii medicale a pacienților. În acest context se înscrie și reparația secției internare și saloanelor pentru adăpostirea pe noapte a bolnavilor aduși de ambulanță care nu corespund criteriilor de spitalizare.

Problema cea mai acută – lipsa cadrelor medicale calificate – practic a rămas la același nivel. În acest context, printre obiectivele pentru anul 2019 să regăsește punctul ce prevede asigurarea instituției cu cadre medicale pentru asigurarea accesului populației la servicii medicale de calitate. O altă sarcină – punerea în funcțiune a sistemului cu gaze medicale (oxigen) va fi realizată în curând. În anul curent se vor depune eforturi pentru a majora veniturile de la serviciile prestate contra plată care în anul 2018 au constituit 1112493 lei. Reparația capitală a blocului curativ (2 nivele) și exterioară a secției consultative este posibilă doar prin atragerea proiectelor, deoarece fondatorul nu dispune de surse atât de impunătoare.

Dl Anatol Nițelea a vorbit despre necesitatea de a ridica nivelul de asigurare medicală a populației raionului. La rândul său conducerea spitalului și medicii au pus un șir de întrebări reprezentantului CNAM ce țin de finanțarea din partea CNAM care, după părerea lor, este incorectă (neîndeplinirea cazurilor acute a fost penalizată, s-a retras din buget peste un milion de lei, iar depășirea cazurilor cronice n-a fost luată în calcul).

„Sunteți capabili să faceți față necesităților”, a apreciat munca medicilor dl Vasile Gherman. Pe an ce trece se îmbunătățește baza tehnico-materială a spitalului, se creează condiții mai bune pentru activitate medicală. Susținerea financiară a spitalului din partea Consiliului raional în anul curent va fi și mai mare, circa un milion de lei. Este necesar de efectuat reparația internă a secției consultative, în primul rând, pentru a îmbunătăți condițiile de lucru pentru medici și pacienți, în al doilea rând, pentru a crea premise bune în atragerea investițiilor pentru reparația externă, foarte costisitoare, mai ales că instituția dispune de proiectul tehnic, a punctat dl Gherman. Trebuie de dezvoltat serviciile medicale prestate contra plată, sursele financiare acumulate fiind folosite după necesitate, fără acordul CNAM. Evident, în activitatea colectivului sunt și rezerve, inclusiv în relații medici-pacienți. Nu e simplu de rezistat cu un volum de lucru atât de mare, însă trebuie de dat dovadă de mai multă răbdare și toleranță față de oamenii bolnavi, a concluzionat dl Gherman.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”