Noutăți

Realitățile incluziunii sociale a copiilor cu CES

Incluziunea socială a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) este o problemă multiaspectuală și complicată pentru societatea noastră. Nu e vorba numai despre copii cu dizabilități fizice sau intelectuale, dar și acei din familiile social vulnerabile cu comportament deviant. La seminarul desfășurat de către specialiștii serviciului de asistență psihopedagogică la tema „Rolul psihologului școlar și a cadrului didactic de sprijin în activitatea de succes a copiilor cu cerințe educaționale speciale” s-au analizat atât realizările obținute, cât și problemele existente, s-a făcut schimb de experiență etc. Seminarul a fost pregătit și desfășurat de către dna Svetlana Tulei, psiholog școlar, și dna Tatiana Ivancenco, cadrul didactic de sprijin, ambii – specialiștii gimnaziului „E. Malcoci” s. Crocmaz.

Pentru informare: Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP) în raionul Ștefan Vodă a fost instituit în anul 2013. SAP funcționează în cadrul Direcţiei Generale Educație pentru a acorda asistenţă psihopedagogică tuturor copiilor, inclusiv celor aflaţi în situaţii de risc, psihologilor şcolari, cadrelor didactice care activează în cadrul instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar şi secundar general, familiei copilului şi autorităţii publice locale. Reforma sistemului rezidențial a contribuit la micșorarea esențială a numărului de instituții rezidențiale și de învățământ special, dar și la reintegrarea copiilor în instituțiile de învățământ general și în comunități.

Primele două centre de resurse pentru educația incluzivă au fost create în anul 2013, iar la moment numărul lor a crescut până la 21. Specialiștii serviciului au depus eforturi susținute pentru a evalua copiii cu CES deplasându-se în localitățile raionului. Actualmente sunt luați la evidență 314 copii cu CES, dintre ei 294 sunt cu dizabilități mintale. 25 de cadre didactice de sprijin își depun străduința pentru integrarea socială și educațională a 283 de copii cu CES. În anul 2018 41 de copii care au învățat pe programe educaționale individualizate (PEI) au absolvit gimnaziul.

Deși educația incluzivă face primii pași, deja sunt înregistrate și unele succese. După cum au informat participanții seminarului, sunt mai multe realizări ce țin de socializarea copiilor cu CES care, scoși din patru pereți, asimilează mai ușor regulile și modelele de comportament oferite de cadru didactic de sprijin, pedagogi, elevi. Ei au devenit mai deschiși, mai comunicabili, vin cu plăcere la centru de resurse unde și-au făcut prieteni noi. Succesele în învățământ sunt diferite, de la caz la caz, însă sunt și copii care de la PEI au trecut la învățământ general și au susținut examenele de absolvire a gimnaziului cu note pozitive. S-a produs încă o schimbare pozitivă: a evoluat atitudinea părinților și copiilor față de psihologii școlari care anterior erau asociați cu psihiatri din ce cauză erau refuzate consultațiile psihologului.

Care sunt obstacolele în calea incluziunii cu succes a copiilor cu CES? Lasă mult de dorit colaborarea cu unii părinți care nu lucrează cu odraslele sale acasă lăsând totul pe seama școlii sau grădiniței. Sunt cazuri când într-o clasă sunt mulți copii cu CES fiecare având un program individualizat. Spre exemplu, într-un gimnaziu, în scopul economiei surselor financiare, au fost comasate două clase unde sunt 6 elevi cu CES. Este o încărcătură colosală pentru pedagogi și cadrul didactic de sprijin, care ies de la lecție epuizați, sunt nemulțumiți părinții copiilor fără CES care reproșează profesorilor că ei nu acordă atenția cuvenită copiilor lor. A apărut și o altă tendință negativă: părinții elevilor din clasa 9, și nu numai, scriu cerere de refuz ca copii lor să învețe în baza PEI. Prin urmare, elevii trebuie să dea examenele de absolvire în baza curriculumui general. Nu este o neglijare sau o încăpăținare din partea părinților, deoarece ei, cunoscând realitatea, sunt conștienți că absolvenții în baza de PEI nu pot să se înscrie nici la o școala de meserii pentru a cuprinde o profesie. Lipsa continuității în educația incluzivă este o problemă majoră care poate fi soluționată la nivel de minister.

Elevii instruiți la domiciliu sunt discriminați – e vorba de elevi cu dizabilități locomotore severe cu intelectul păstrat. O liceană cu capacități intelectuale înalte care nu poate frecventa instituția de învățământ învață conform curriculumui simplificat, având mai puține ore la obiectele de bază ca colegii de la liceu, deși testările și examenele sunt aceleași. Mai mult, condițiile fizice a liceenei exclud frecventarea unei facultăți, iar altă posibilitate de a primi studii superioare în țara noastră nu există – e vorba de lipsa studiilor online. Nici aici nu există continuitate, elevii capabili având dizabilitate rămân fără profesie și viitor decent.

Cercul problemelor teoretice discutate la seminar a fost amplu, cadrele didactice de sprijin fiind implicate și în studiu de caz elaborând soluții practice de soluționare a problemei unui copil cu CES.

Seminarul comun, desfășurat în premieră, a demonstrat necesitatea și utilitatea conexiunii strânse între cadrul didactic de sprijin și psihologul școlar, deoarece prin conlucrare pot fi găsite soluții optime pentru incluziunea socială și educațională eficientă a copiilor cu CES. Participanții la seminar au mulțumit dnei Ludmila Iapără, șef interimar SAP, dnei Ana Marin, psihologului SAP, pentru ajutorul acordat, pentru profesionalism înalt și calități omenești deosebite.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”