Noutăți

Raionul Ștefan Vodă la 55 de ani

A 55-a aniversare a raionului Ștefan Vodă a fost sărbătorită cu un fast extraordinar. La desfășurarea programului festivității, foarte vast și variat, a participat toată comunitatea raională: administrațiile publice locale de nivelul II și I, direcțiile și instituțiile din subordinea Consiliului raional (educație, medicina, asistența socială), casele de cultură, muzeele, meșterii populari, producătorii autohtoni, preoții bisericilor din toate localitățile raionului. Întru confirmare: în alaiul Moș Crăciunilor și măștilor au participat peste 300 de mascați, la târgul de Crăciun – 25 de meșteri populari și producători din diferite sfere, trei fanfare (din Slobozia, Ermoclia și casa de cultură Ștefan Vodă) au adus sărbătorii un suflu deosebit, 55 de coriști au interpretat pe scenă imnul raionului Ștefan Vodă. Organizatorii acestei acțiuni social-culturale merită cea mai înaltă apreciere pentru mobilizarea totală, spiritul inovativ, idei inedite realizate cu succes binemeritat.

În prima parte a evenimentului a avut loc tedeumul la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt oficiat de preoți, parohi ai tuturor bisericilor din raion. Cu pâine și sare au fost întâlniți oaspeții care, prin activitatea sa pe parcursul anilor, au adus un aport considerabil în dezvoltarea socio-economică a raionului și i-au dus faima în lume. Fiecare invitat a primit în dar medalia jubiliară, felicitare și flori.

Târgul de Crăciun a fascinat cumpărătorii, iar  vernisajul expozițional dedicat istoriei raionului – toți vizitatorii. (Fotografiile plasate în rubrica „Galerie foto” au înveșnicit clipele descrise care deja au devenit o nouă pagină în istoria raionului.)

În sala arhiplină a casei de cultură a avut loc partea festivă a evenimentului aniversar, la care au fost prezenți dl Chicu, prim-ministru al Republicii Moldova, și dl Jolnaci, deputat în parlamentul Republicii Moldova. Primele scene au avut un impact emoțional foarte puternic: preoții de pe scenă au binecuvântat toată lumea prezentă, apoi au fost onorate simbolurile de stat (corul comun a interpretat Imnul raionului Ștefan Vodă). Fanfara casei de cultură orășenești impozantă în straiele de sărbătoare a făcut o introducere muzicală în partea doua a sărbătorii care a fost moderată cu multă iscusință  de către Patrisia Uța și Vadim Velichii.

Dl Vasile Maxim, președintele raionului, a făcut un excurs succint în istoria raionului, menționând că evenimentul în cauză „este un prilej de a ne reîntâlni, un motiv de meditație asupra căii parcurse, de a omagia oamenii care au creat istoria acestui raion și faptele lor”.

Prim-ministrul dl Ion Chicu a felicitat locuitorii raionului cu aniversarea a 55-a a raionului, menționând că oamenii sunt bogăția locului: „Părinții și străbunii noștri ne-au lăsat o istorie, o țară frumoasă. Trebuie să ne gândim ce vom lăsa noi. Sarcina nu este deloc ușoară, dar mizăm pe conlucrarea dintre autoritățile publice centrale și cele locale. Pe toți ne unește trecutul și prezentul, iar noi trebuie să facem ca pe copiii noștri să-i unească viitorul”. În context, dl Chicu a precizat că Planul de Acțiuni al Guvernului 2020-2023 include un set de măsuri menite să impulsioneze dezvoltarea țării prin investiții masive în infrastructură, educație și sănătate pentru a oferi oamenilor bunăstare și încredere în viitorul țării.

Cu mesaje emoționante de felicitare și urări de bine, cu amintiri din istoria raionului au venit dl Gheorghe Ghidirim, originar din s. Palanca, academician, președintele Asociației Băștinașilor din raionul Ștefan Vodă, Cavaler al Ordinului republicii, Cetățean de Onoare al raionului Ștefan Vodă; dna Ana Rudenco, ex-conducător al gospodăriei agricole din s. Brezoaia, Cavaler al Ordinului Republicii, Cetățean de Onoare al raionului Ștefan Vodă; dl Nicolae Grosu, ex-președinte de colhoz, ex-primar de Talmaza, ex-deputat în Parlamentul RM, președintele asociației obștești „Renașterea”; dl Vladislav Cociu, primar de Ștefan Vodă, președintele Asociației Primarilor din raionul Ștefan Vodă; dl Alexandru Palancean, fiul regretatului Ion Palancean, supranumit „unul din nașii fondării raionului și orașului Suvorov, actualmente Ștefan Vodă.

În cadrul sărbătorii a avut loc și ceremonia de decernare cu Diploma de Excelență Jubiliară a persoanelor care merită gratitudinea din partea tuturor pentru calități omenești și profesionale deosebite.

Concertul aniversar „Raionul Ștefan Vodă – devenirea sa în timp” a constituit partea a treia a sărbătorii. Au evoluat în scenă artiștii cunoscuți în toată țara și nu numai, rădăcinile cărora se trag din raionul Ștefan Vodă. E vorba de Victor Bondari originar din s. Crocmaz, surorile Cibotaru (s. Feștelița), Valentin și Luminița Dragomir (s. Volintiri), Alexandru Galațan, conducător al ansamblului de dansuri și muzică populară „Viorica” din or. Tiraspol, originar din s. Volintiri, Liliana Bezusenco, viorista ansamblului, băștinașă din Tudora. A fost cu adevărat un concert de zile mari, de o potrivă evenimentului sărbătorit de comunitatea raională.

Oaspeții și toți participanții la eveniment au rămas adânc impresionați de organizarea și desfășurarea sărbătorii consacrate aniversării a 55-a a raionului Ștefan Vodă. Organizatorii au dat dovadă că raionul are un potențial promițător și un viitor mult mai bun.

La mai mult și la mai mare, raionul Ștefan Vodă!

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”