Noutăți

Raionul Ștefan Vodă are președinte nou – Iurie Moiseev

Ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă prezidată de către dl Vasile Buzu, consilier raional, s-a desfășurat la 21 martie curent. Tradițional, ședința a început cu onorarea Drapelului de Stat și intonarea Imnului raionului Ștefan Vodă. A urmat o altă procedură tradițională – omagierea consilierilor raionali care și-au sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședințe.

La propunerea dlui Nicolae Molozea, președintele raionului, în ordinea de zi a ședinței au fost incluse încă două chestiuni – cererea dlui Molozea cu privire la demisia din propria dorință din funcția de președinte și alegerea noului președinte de raion. Cu vot unanim consilierii raionali au acceptat propunerea de a examina acestea două chestiuni în primul rând. În luarea sa de cuvânt dl Molozea a făcut o scurtă retrospectivă a realizărilor comune obținute pe parcursul a 3,8 ani de activitate, printre care sunt vizibile – instituții educaționale și drumuri reparate, dezvoltarea serviciilor sociale etc., printre realizările invizibile cea mai importantă fiind unirea consilierilor din diferite partide într-o echipă care a acționat în interesul întregului raion. Dl Molozea a mulțumit conducătorilor și angajaților din toate sferele de activitate, consilierilor pentru munca depusă cu profesionalism și responsabilitate. Președintele raionului a insistat ca consilierii să-i accepte demisia. Cu 27 voturi „pro”, 1 împotrivă și 4 rețineri decizia de demisie a dl Molozea a fost adoptată.

După o pauză de 15 minute 12 consilieri (9 din fracțiunea PDM și 3 din PLDM), conform procedurii, l-au înaintat pe dl Iurie Moiseev, consilier din fracțiunea PDM, la funcția de președinte al raionului Ștefan Vodă. Cu 27 de voturi „pro” dl Moiseev a fost investit în funcția de președinte. Dl Moiseev are în spate un mandat de președinte la care a venit din mediul polițienesc, peste ani situația s-a schimbat, și astăzi dumnealui vine la această funcție din mediul de afaceri, cu o experiență vastă, cunoscând bine problemele, nevoile și aspirațiile cetățenilor raionului. Mesajul noului președinte a fost laconic: „O să fiu corect, cinstit, o să depun eforturi pentru a soluționa problemele existente în raion. O să cer aceeași atitudine față de obligațiunile de serviciu de la toți funcționarii publici și angajații din toate sferele de activitate. Fiind în serviciul populației, trebuie să avem o atitudine respectuoasă, omenească față de cetățeni care se adresează cu problemele lor după ajutor.”

A urmat examinarea chestiunilor din ordinea de zi. Au fost adoptate toate deciziile cu modificările și propunerile făcute de consilieri în ședințele comisiilor consultative de specialitate. Ședința bine organizată a durat două ore și a finalizat cu succes.