Noutăți

Protecția tinerilor în dificultate socială

La data 30 octombrie 2015 în cadrul Raionului Ștefan Vodă a avut loc lansarea proiectului „Organizațiile societății civice din raioanele Căușeni, Anenii Noi, Ștefan Vodă și regiunea transnistreană – mai viabile și competitive în protecția tinerilor în dificultate socială”. La acest eveniment au luat parte vicepreședintele raionului dl Vasile Gherman, dna Viorica Nastasiu, șefa direcției asistență socială și protecția familiei, specialiștii direcției în domeniul protecției copilului și 25 de asistenți sociali comunitari din localitățile raionului Ștefan Vodă. Activitatea a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltarea Internațională (USAID)

Dna Ludmila Afteni, director executiv al Asociației psihologilor Tighina și coordonatorul proiectului în cauză, a făcut prezentarea proiectului, punând accentul pe impactul negativ al plecărilor masive ale cetățenilor peste hotarele țării: migrația contribuie la destrămarea familiilor și la creșterea numărului copiilor lipsiți de îngrijirea părinților. De regulă, copii sunt lăsați în supravegherea rudelor sau a vecinilor, dar aceștia deseori nu le pot oferi dragostea, afecțiunea și sprijinul necesar pentru creșterea și dezvoltarea lor. În rezultat, comportamentul al unora din copii devine defectuos, crește criminalitatea juvenilă și numărul suicidelor în rândul adolescenților. Proiectul va acorda ajutorul necesar tinerilor care au nimerit într-o situație dificilă din cauza migrației părinților, dar și din alte motive. Activitățile desfășurate vor fi finanțate din contul proiectului.

Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, a confirmat că în raionul Ștefan Vodă, ca și în toată republica, situația cu migrația populației este alarmantă, copiii lăsați în voia sorții necesită atenție, susținere nu numai materială, ci și psihologică, de aceea implementarea proiectului va aduce beneficii tinerilor și societății în întregime.

Prezentarea serviciilor specializate privind asistența familiilor în dificultate a făcut dna Tatiana Osadci, directorul centrului maternal „Pro Familia din Căușeni”. Centrul acordă mamelor sau viitoarelor mame din familii social vulnerabile o șansă de acomodare și de consolidare a atașamentului față de propriul copil, asigurându-le condiții de prevenire a instituționalizării copilului.

O altă componentă a centrului maternal este serviciul de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane, scopul căruia constă în oferirea protecției fizice și asistenței psiho-sociale în vederea reintegrării socio-profesionale în comunitate. Fetelor și femeilor aflate în dificultate se acordă servicii de cazare, alimentație, servicii psihologice și juridice.

Moderatorul Ana Șciopu, psihopedagogul centrului maternal, a implicat pe participanții seminarului într-un atelier de lucru pentru a identifica domeniile de intervenție în asistența familiilor afectate de migrație.

Astfel, proiectul lansat dezvoltă capacitățile actorilor sociali din raion pentru a oferi asistență eficientă tinerilor în dificultate și pentru a facilita relația dintre acești actori sociali și APL, încurajând participarea lor în cadrul ședințelor consiliului local pentru a include problemele tinerilor în agenda primăriilor locale.