Noutăți

Protecția specială a copiilor aflați în situație de risc

Conform programului de lucru al direcției asistență socială și protecția familiei, recent a fost organizată o masă rotundă cu toți asistenții sociali comunitari, tematica fiind „Plasarea de urgență a copiilor aflați în situație de risc. Pregătirea corectă a pachetului de documente”. Alături de asistenții sociali au fost colaboratorii DASPF: dna Viorica Nastasiu, șefa direcției, dna Rodica Verebcean, șefa serviciului asistență socială comunitară, dna Natalia Galata, specialist principal în protecția dreptului copilului, dna Adriana Solonicov, specialist principal în problemele familiilor cu copii aflați în situație de risc. Dna Natalia Galata a explicat asistenților sociali procedura de evaluare complexă și asistență în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului; procedura de identificare înregistrare și evaluare inițială a cazurilor suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului; procedura de asigurare a măsurilor urgente de protecție a copilului în cazul existenței pericolului iminent pentru viața și sănătate acestuia.

Au fost puse în discuție prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Hotărârea de Guvern nr. 270 din 08.04.2014 „Cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențialele victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului”. Dna Adriana Solonicov a informat despre actele necesare pentru plasamentul de urgență al copilului, despre modalitățile, când și cum se aplică acest plasament de urgență și despre diferența dintre plasamentul de urgență și plasamentul planificat.

La finele seminarului fiecare asistent social a îndeplinit un chestionar indicând și problemele întâmpinate pe parcursul activității pentru a fi selectate pentru următoare seminare instructive