Noutăți

Protecția copiilor în vizorul Comisiei raionale

La ordinea de zi a ședinței Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate prezidată de către dna Maria Creciun, președintele comisiei, consilier raional, au fost puse cinci chestiuni ce țin de protecția copiilor și familiilor cu copii în situație de risc.

Conform deciziei Consiliului raional, în bugetul direcției asistență socială și protecția familiei pentru anul 2017 au fost preconizați 40 mii lei pentru serviciul social de sprijin pentru familii cu copii. La ședință urma să fie eliberat avizul comisiei privind acordarea și mărimea ajutorului bănesc familiilor cu 3 și mai mulți copii aflați în situație precară în ajunul iernii. Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, membrul comisiei, a propus ca această chestiune să fie exclusă din ordinea de zi deoarece au fost depuse numai patru dosare. Fără doar și poate, numărul familiilor nevoiașe cu mulți copii este cu mult mai mare, poate există familii în situații mult mai grele care pot beneficia de acest serviciu, a argumentat poziția dl Gherman. Membrii comisiei au hotărât să examineze această chestiune suplementar peste două săptămâni. În această perioadă asistenții sociali vor avea posibilitatea să pregătească setul de documente și să depună dosarele la DASPF pentru familiile nevoiașe care au necesități stringente. Mai mult, membrii comisiei se vor deplasa în localități pentru a cunoaște situația în fiecare familie pentru a lua decizia corectă în privința acordării/neacordării surselor financiare.

La ședință au fost examinate diferite cazuri: încetarea plasamentului copiilor în serviciu de asistență parentală profesionistă, separarea copiilor de părinți și plasamentul lor în diferite centre, inclusiv în Centru de asistență și protecție pentru victimele violenței în familie din or. Chișinău, plasamentul cuplului mama-copil în centru social. Spre regret, a fost examinat un caz unic de integrare în familia biologică.

Dna Adriana Solonicov, specialist principal în problemele familiilor cu copii în situație de risc al DASPF, și alți manageri de caz au informat membrii comisiei despre situația în fiecare familie, măsurile luate la nivel de comunitate, despre pornirea dosarelor penale în privința violenții în familie.