Noutăți

Propaganda și formele ei de manifestare

Recent, în sala de lectură  a Bibliotecii Publice Orășenești Ștefan Vodă s-au întrunit circa 30 de bibliotecari, reprezentanți ai bibliotecilor școlare și cele publice teritoriale. La început, au fost puse în discuție diverse aspecte ale activității la început de nou an școlar 2019-2020. Cele mai prioritare sunt următoarele: asigurarea didactico-metodică și cu manuale a elevilor și pedagogilor, aplicarea noii metodologii de redistribuire a manualelor în cadrul instituțiilor de învățământ din raion și sensibilizarea comunităților școlare referitor la educarea atitudinii responsabile față de păstrarea manualelor.

 În continuare, cei prezenți au fost antrenați în instruirea mediatică cu genericul „Propaganda și formele ei de manifestare”. La pregătirea și desfășurarea acestei activități și-a adus aportul considerabil elevul Alexandru Corceac (clasa a XI-a, IPLT „Ștefan Vodă” ).

Pornind de la conceptul propaganda ca „…formă de persuasiune, care încearcă să influențeze emoțiile,  atitudinea, opiniile  și acțiunile unui grup țintă …” (R.A. Nelson), bibliotecarii au fost antrenați în discuții dirijate și  lucrul interactiv în echipe. S-au făcut referiri la multe exemple concludente din viața cotidiană, când cetățenii practic nu pot evita  fenomenul propagandei și a manipulării.

 Pentru a facilita înțelegerea și recunoașterea în mass-media a celor mai frecvente forme  de manifestare a propagandei, s-au utilizat diverse tehnici: asocierea, lectura mesajelor în format Reguest, jocul de rol „propagandistul”, etc. Cei prezenți au avut posibilitatea de a viziona un tutorial digital „Despre tehnica “dușmanului” și a „salvatorului național” pe înțelesul tuturor” (la mediacritica.md).

A fost propusă o tehnică originală de a crea diverse produse media tematice în programul Word Art.

Ca reper bibliografic, în contextul celor discutate la instruire am prezentat cartea achiziționată la Bookfest-2019( Chișinău) „Stop manipulării”.

În dicționarul Media al bibliotecarilor au fost înscrise noțiunile părtinire, defăimarea, negarea, Vox Populi, judecata de valoare, gândirea critică, etc. Spre final, la evaluarea seminarului, s-a utilizat tehnica „mânuța”, prin intermediul cărei participanții au fixat cele mai importante achiziții-competențe ale zilei respective  în domeniul educației mediatice. Mulțumim mult partenerilor pentru colaborare eficientă în organizarea și desfășurarea acestui eveniment: Direcția Generală  Educație Ștefan Vodă, Biblioteca Publică Orășenească și Direcția Cultură, tineret, sport și turism, IPLT „Ștefan Vodă”.

                                                            Zinaida PÎNZARI, specialist DGE Ștefan Vodă