Noutăți

Promovarea valorilor spirituale și a tezaurului strămoșesc

Desfășurată acum câteva zile, activitatea despre care vă relatăm a fost cu ecou și impact pozitiv în timp și inimile membrilor comunității bibliotecare.

În conformitate cu planul de activitate a Direcției Generale Educație, recent s-a desfășurat un seminar cu deplasare în IP Gimnaziul din satul Căplani. De fapt, s-a dovedit a fi o activitate literar-artistică complexă, cu implicarea nemijlocită a multor oameni foarte talentați și mărinimoși din localitate. Toți ei au demonstrat o mare dragoste de baștina și că sunt pasionați de păstrarea și promovarea valorilor perene ale străbunilor.

Genericul acestei sărbători de suflet și zile mari „Promovarea valorilor spirituale și a tezaurului cultural”a constituit firul roșu a tuturor etapelor de realizare. Startul s-a dat în incinta Gimnaziului, unde dna Diana Barcari, managerul instituției, a relatat celor prezenți despre activitatea colectivului pedagogic și de elevi. Multe din realizările de succes se datorează bunei conlucrări și colaborare familie-părinți-comunitate-școală-bibliotecă-profesori-elevi.

Dna Ana Tabunșcic, bibliotecar școlar, a făcut un tur al bibliotecii, a trecut în revistă cele mai esențiale acțiuni în sprijinul realizării procesului educațional în instituție. În toate reușește să așeze în capul mesei cartea, spiritul creativ, pasiunea pentru cuvântul frumos și poezie. În contextul comemorării omului și scriitorului Dumitru Matcovschi la cei 80 de ani de la naștere, a fost amenajată o expoziție de carte tematică. Majoritatea colegelor, bibliotecare din instituțiile de învățământ din raion, au împărtășit din experiența proprie la capitolul promovării lecturii și a bibliotecii ca centru informațional, cultural și de socializare.

În continuare, au fost vizitate cele 3 muzee din sat, fiecare local fiind unic în felul său. Exponatele din Muzeul școlii „Tezaurul comunității” și „Casa Mare” sunt o inedită comoară, ele reprezintă istoria satului și o dovadă elocventă a îndeletnicirilor băștinașilor.

„Muzeul țărăncuțelor” amplasat în casa de cultură a impresionat prin varietatea și funcționalitatea obiectelor păstrate. Oferă multe posibilități de a organiza ore educative și de istorie. Dna Galina Pelivan s-a dovedit a fi un ghid competent, fiecare mostră din muzeu a fost prezentată cu pasiune și puțin umor.

În muzeul „Mihail Berezovschi” cei prezenți au fost uimiți de entuziasmul dnei Elena Culin, șefa bibliotecii publice. S-a ambiționat să adune cele mai diverse exponate care oglindesc mersul istoric al satului Căplani. A mărturisit și despre planuri frumoase de extindere tematică și de conținut.

Dar momentul excepțional al seminarului a fost activitatea desfășurată la Cișmeaua satului, care a adunat comunitatea satului în frunte cu dl Valeriu Tabușcic. Elevii clasei a IX-a au prezentat compoziția literar-artistică „Ștefan Vodă – nume de glorie și eternitate”. Arta dramatică au demonstrat actorii amatori cu un fragment de minispectacol. Membrii ansamblului folcloric „Țărăncuțele” au cântat și cu adevărat au încântat publicul prezent, oferind piesele de succes din repertoriu. Spre final toți au încins Hora Satului și Neamului ca simbol al unității și continuității tuturor lucrurilor frumoase și de valoare.

Zinaida PÎNZARI, specialist DGE Ștefan Vodă,

Ana TABUNȘCIC, bibliotecar,IP Gimnaziul Căplani.