Noutăți

Promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă- implicare activă a bibliotecarilor

La 16 mai curent, Direcţia generală educaţie, în colaborare cu Biblioteca publică orăşenească Ştefan Vodă şi Direcţia cultură, tineret,sport şi turism a desfăşurat un atelier de lucru cu genericul “Activitatea bibliotecilor pentru susţinerea dezvoltării durabile a comunităţilor”. Au participat activ 22 bibliotecari din bibliotecile publice şi cele şcolare din raion. Activitatea nominalizată a fost precedată de participarea noastră în cadrul unor evenimente republicane cu tematică similară. Aici mă refer la „Anul Bibliogic 2017”, (la Biblioteca Naţională) şi Atelierul Internaţional de instruire profesională organizat la finele lunii martie curent sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) şi Asociaţia Naţională a Bibliotecilor şi Bibliotecarilor Publici din România (ANBPR) în cadrul Proiectului de Advocacy al Federaţiei Internaţionale a Instituţiilor şi Asociaţiilor de Biblioteci (IFLA) cu denumirea semnificativă “Bibliotecile, Dezvoltarea şi Agenda ONU 2030”. Conştientizând faptul că diseminarea informaţiei este o punte spre succes în orice domeniu, întreg setul de materiale tematice achiziţionate la formările de specialitate numite a fost distribuit tuturor bibliotecilor. Deoarece atelierul raional a avut un aspect preponderent practic, aici participanţii în comun au studiat mai aprofundat şi au discutat mai detaliat subiectele de interes sporit pentru majoritatea. Cu scopul de a crea şi dezvolta în continuare un mediu cât mai benefic de comunicare profesională, bibliotecarii au avut posibilitatea să-şi promoveze experienţa de lucru şi modele de bune practici deja acumulate la capitolul implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Astfel, cu pasiune, entuziasm au fost făcute prezentările despre Serviciile Moderne de Bibliotecă, adevărate provocări pentru bibliotecari dar benefice oportunităţi pentru cei cointeresaţi din comunităţile locale. Dna Ludmila Costenco (Biblioteca Publică s. Palanca) a reuşit în cadrul unui astfel de serviciu cu tema “Agricultura pentru toţi” să stabilească relaţii de parteneriat cu specialişti în acest domeniu dar şi cu APL. Iar dna Galina Gîrjăv (Biblioteca Publică s. Feşteliţa) a convins publicul prin prezentarea serviciului “TECHLab” că biblioteca este un loc bun pentru recreere şi promovarea tinerilor talente, etc. Dna Larisa Buraga, formator la Biblioteca Publică Orăşenească a comunicat despre serviciul “Engleza pe placul copiilor”, realizat cu mult succes în colaborare cu angajata Poliţiei de Frontieră, dna Diana Zamfir. Trebuie de menţionat, că în chestionarul de evaluare la finalul atelierului, toţi participanţii au menţionat utilitatea pentru activitatea în continuare, iar exerciţiile practice au sporit încredere în sine, au dezvoltăm abilităţi şi competenţe, care urmează să ne faciliteze misiunea de diseminare a informaţiei în bibliotecile şi comunităţile noastre. Pornind de la sintagma „în spatele unei comunităţi prospere de regulă se află o bibliotecă puternică”, avem certitudinea că astfel vom reuşi să contribuim substanţial la implementarea în practică a Agendei 2030 a ONU.

Zinaida PÎNZARI, specialist DGE