Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți

Promovăm tradițiile. Colindatul de ceată bărbătească

În data de 9 ianuarie 2023, Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Ștefan-Vodă a organizat o expediție folclorică pentru cercetarea tradiției Colindatului de ceată bărbătească din satele Ermoclia, Carahasani și Talmaza, în comun cu specialiștii de la Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI) din Chișinău.

Valentina Uța, șef, Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Ștefan-Vodă a organizat și co-ordonat expediția, facilitând accesul către comunitățile purtătoare de patrimoniu din raion și înlesnind colaborarea cu casele de cultură și conducătorii formațiilor folclorice „Hatmanii”, s. Carahasani, cond. Dorel Cociu și „Craii” din s. Talmaza, cond. Viorel Juravschi.

Astfel Ghenadie Tutunaru, specialist fanfare, și Corina Rezneac, etnograf, CNCPPCI au vizitat și cercetat tradiția din aceste trei localități, înregistrând circa 15 colinde de la purtătorii tradițiilor și formațiile folclorice.

Aducem mulțumiri membrilor formației „Hatmanii” din satul Carahasani și formației folclorice „Craii” din s. Talmaza, care au primit echipa de filmare și au împărtășit din experiența acumulată și cunoștințele privind tradiția colindatului în ceată bărbătească din satele respective.De asemenea, apreciem ospitalitatea Verei Ticuș (n. 1944) și lui Efim Talmazan (n. 1959), care au binevoit să interpreteze colindele învățate din străbuni în satul Ermoclia.

Colindele din raionul Ștefan Vodă și obiceiul Colindatului se păstrează cu sfințenie în majoritatea localităților noastre, fiind de o bogăție și vechime apreciabilă. În satele din raion se mai păstrează multe colinde laice și religioase în memoria celor în vârstă, care nu se mai întâlnesc nicăieri în spațiul românesc, acestea constituind parte din patrimoniul cultural imaterial local și național. Totuși, este nevoie de mult efort din partea specialiștilor din cultură și autoritățile locale pentru transmiterea obiceiului către tânăra generație, au conchis specialiștii etnografi.

Preluat: pagina facebook Cncppci Chisinau