Noutăți

Proiectul „Viața sănătoasă” la noua etapă

Recent, conform dispoziției din 27 noiembrie 2019 al Ministerului  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova,   la Ștefan Vodă s-a desfășurat atelierul de lucru pentru elaborarea planului de acțiuni  privind prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, în baza profilului de sănătate. Desfășurarea atelierului de lucru a fost facilitat de către dl Oleg Lozan, profesor, Școala de Management în Sănătate Publică. Printre participanți ai evenimentului au fost conducătorii centrelor de Sănătate publică, instituțiilor medico sanitare publice de asistență medicală primară, spitalicească și de urgență, reprezentanții direcțiilor generale educație, asistență socială și protecția familiei, APL de nivelul I, al serviciilor desconcentrate în teritoriu din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Componența atelierului vorbește de la sine că problemele de sănătate publică nu țin numai de competența sistemului medical, este necesară implicarea actorilor sociali din diferite domenii de activitate.

La începutul activității dl Lozan a informat prezența despre succesele înregistrate pe parcursul implementării proiectului, susținut de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și MSMPS, iar dl Eugeniu Prutean, primar de Talmaza, și dl Petru Berdos, directorul gimnaziului s. Slobozia – despre impactul pozitiv al subproiectelor implementate cu suportul granturilor mici acordate în anul 2019.

În cadrul atelierului a fost analizat profilul de sănătate și definită problema prioritară ce ține de sănătate publică în raionul Ștefan Vodă. Participanții atelierului au lucrat în grup pentru a formula acțiunile necesare, a stabili responsabilitățile pentru a atinge scopul propus – elaborarea planului de acțiuni pentru a reduce incidența hipertensiunii arteriale la populația adultă în raionul Ștefan Vodă.

La finele atelierului acest plan a fost elaborat, însă el necesită să fie definitivat înainte de a fi propus pentru aprobare la Consiliul raional.