Noutăți

Proiectul USAID APM oferă granturi pentru desfășurarea activităților inovatoare în sectorul agricol prin intermediul programelor educaționale

       Proiectul USAID Agricultură Performantă în Moldova (APM), implementat de Chemonics International, prin intermediul Fondului de Inovații și Transfer Tehnologic în Agricultură (AITTF), lansează un apel anual pentru finanțare prin granturi (APS) pentru desfășurarea activităților inovatoare în vederea implicării tinerilor/studenților în sectorul agricol de înaltă valoare prin intermediul programelor educaționale, în particular: parteneriate instituționale pentru petrecerea stagiilor de practică între instituții de învățământ-companii private; forumuri științifice și de informare pentru tineri/studenți, proiecte de cercetare la nivel de companii, inițiative de dezvoltare a carierei, metode și tehnologii inovative de predare, activități de prestare a serviciilor de către studenți pentru întreprinderile agricole, activități de generare a veniturilor în cadrul instituțiilor educaționale cu implicarea studenților, etc.

Dosarele de aplicare pot fi depuse până la data de 1 septembrie 2019 (până la epuizarea fondurilor). 

Activitățile ilustrative potențiale ce pot fi sprijinite sunt următoarele, însă nu se limitează la:

 • Parteneriate instituţionale pentru petrecerea stagiilor de practică între instituții de învățământ-companii private;
 • Programe intensive de practică pentru a oferi tinerilor/studenților experiență la locul de lucru;
 • Inițiative de instruire, formare pentru sporirea capacității întreprinderilor private de a găzdui stagii de practică;
 • Programe de vizite de studii la companii agricole private ce implementează tehnologii moderne din sectorul agricol cu valoare înaltă;
 • Platforme de dialog/comunicare care reunesc sectorul privat și studenții instituțiilor de învățământ (de exemplu: cluburi de discuții, ateliere de lucru, seminarii oferite de reprezentanții întreprinderilor private, etc.);
 • Programe educaționale, activități extra curriculare pentru atragerea și implicarea studenților specialităților non-agricole în sectorul agricol cu valoare înaltă;
 • Tabere de vară pentru implicarea tinerilor/studenților în sectorul agricol cu valoare înaltă, cum ar fi cursuri intensive de marketing pentru dezvoltarea abilităților practice de marketing în sectorul agricol cu valoare înaltă;
 • Programe de predare a limbii engleze specializate (subiecte aferente sectorului agricol cu valoare înaltă);
 • Evenimente științifice, de informare pentru tineri / studenți (de exemplu, conferințe pentru tineri / studenți, competiții naționale specializate, târguri, forumuri etc.);
 • Proiecte de cercetare la nivel de companii private care găzduiesc loturile demonstrative ale Proiectului APM și care pot fi implementate de studenți ghidați de profesorii din cadrul instituțiilor de învățământ și / sau specialiștii din sectorul privat (amplasarea geografică a loturilor demonstrative ale Proiectului APM poate fi găsită la https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1a9_TxkKLt6aRdri3-x6JJCJ6iY__YzXT&ll=46.897559912511966%2C27.781714734321213&z=8);
 • Activități / cursuri extra-curriculare în cadrul cărora tinerii/studenții vor fi instruiți să elaboreze planuri de afaceri, să aplice pentru finanțarea start-up-urilor, să acceseze suport financiar, să participe la interviuri de angajare, să dezvolte competențe de management, de luare a deciziilor, de comunicare și leadership;
 • Programe de mentorat pentru tinerii antreprenori conduse de antreprenori experimentați;
 • Metode și tehnologii de predare inovative (instruiri bazate pe soluționare de probleme, studiu de caz, webinarii / conferințe video, utilizarea TIC etc.);
 • Activități de prestare a serviciilor de către studenți (ghidați de profesori) pentru întreprinderile agricole, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare (AUAI), cum ar fi: elaborarea și distribuirea buletinelor tehnologice, elaborarea și menținea paginilor web, cercetări de marketing la nivel de companie sau sector agricol cu valoare înaltă;
 • Activități de generare a veniturilor în instituțiile de învățământ agricol cu implicarea studenților, cum ar fi: achiziționarea de echipamente de sporire a productivității, sere, tehnologii post-recoltare, capacități de ambalare și branding etc.

Proiectul APM anticipează acordarea în cadrul acestui Apel de finanțare a aproximativ 1 700 000,00 MDL. Se estimează că suma acordată pentru fiecare grant va varia între 300 000,00-600 000,00 MDL, dar va depinde de activitățile de grant propuse și negocierea finală.

Mai multe detalii despre prezentul apel de granturi, precum și formularele de aplicare sunt disponibile accesând următorul link:

 https://drive.google.com/drive/folders/1iC6zQeY5mTlb9T-gxPf5JHBtwr4xN2KO?usp=sharing