Noutăți Propuneri de proiecte

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova oferă granturi

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova oferă granturi pentru susținerea implementării și certificării bunelor practici agricole în baza standardului GLOBALG.A.P.

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International, Inc. lansează un apel pentru finanțare prin grant pentru susținerea implementării și certificării bunelor practici agricole în baza standardului GLOBALG.A.P., inclusiv a modulului privind practicile sociale GRASP.

Mai multe detalii despre prezentul apel de granturi, precum și formularele de aplicare sunt disponibile accesând următorul link:  https://drive.google.com/open?id=1uXHmBUzKM_sUBrqkX9vGjs_DiHqWEtsO

Standardul GLOBALG.A.P. abordează:

 • Trasabilitatea;
 • Menținerea înregistrărilor și inspecția internă;
 • Istoria terenurilor si gestionarea lor;
 • Gestionarea solului;
 • Utilizarea îngrășămintelor;
 • Irigare/ fertirigare;
 • Protecția culturilor;
 • Manipularea post-recoltă;
 • Gestionarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor și surselor de poluare;
 • Sănătatea, siguranța și bunăstarea muncitorilor;
 • Mediul înconjurător;
 • Managementul reclamațiilor.

Modulul GRASP abordează aspectele legate de muncă și condițiile de muncă în cadrul gospodăriei, și anume:

 • Accesul angajaților la regulamentele naționale în muncă;
 • Contractul de muncă
 • Fișele de salariu și salariile;
 • Ne-angajarea în muncă a minorilor;
 • Accesul la educația școlară obligatorie;
 • Sistemul de înregistrare a orelor de muncă;
 • Orele de muncă și odihnă.

Prin urmare, Proiectul APM face apel către producătorii și exportatorii de fructe și struguri de masă, organizațiile de producători (cum ar fi cooperative sau grupuri de producători) și asociațiile sectoriale de a propune activități de implementare și certificare GLOBALG.A.P. și GRASP în lanțurile valorice ale fructelor și strugurilor de masă din Republica Moldova. Solicitanții pot solicita finanțare pentru una sau mai multe activități din lista celor indicate mai jos:

 1. Servicii de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor standardului GLOBALG.A.P.;
 2. Servicii de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor modulului GRASP al standardului GLOBALG.A.P.;
 3. Servicii de audit și certificarea a sistemelor de management în baza cerințelor standardului GLOBALG.A.P.;
 4. Servicii de audit și certificarea a sistemelor de management în baza cerințelor modului GRASP al standardului GLOBALG.A.P. 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de aplicare este 25 aprilie  2019, orele 17.00.