Noutăți

Proiectul „Evaluarea și monitorizarea realizării bunei guvernări locale de către cetățeni”, lansat la Ștefan Vodă

Recent, la Ștefan Vodă a avut loc lansarea proiectului Evaluarea și monitorizarea realizării bunei guvernări locale de către cetățeni”, susținut de Fondul Național pentru Democrație (FND). Dna Tatiana Marin, președinta Mișcării Ecologiste Ștefan Vodă, a informat primarii localității despre scopul și obiectivele proiectului îndemnându-i să participe la proiect. Astfel, proiectul are ca scop sporirea gradului de asigurare a transparenții în elaborarea și implementarea politicilor publice locale prin implicarea și sensibilizarea societății civile. În cadrul proiectului sunt preconizate 14 activități de diferit gen, printre care plasarea avizului privind selectarea primăriilor participante în cadrul proiectului, 6 la număr; masă rotundă cu participarea reprezentanților APL de nivelul I și II, ONG-urilor, cetățenilor cointeresați; elaborarea materialelor de vizibilitate (vor fi distribuite lunar on-line fișe de monitorizare a gradului de transparență în 23 primării Ștefan Vodă), monitorizarea politicilor locale etc.

În cadrul training-ului „Transparența administrativă – instrument de asigurare a integrității reprezentanților administrației publice locale și cetățeni pentru o bună guvernare” vor fi instruiți consilierii și cetățenii în sporirea calității actului administrativ privind serviciile publice (achiziții publice, taxele fiscale, examinarea petițiilor, evidența funciară și cadastru) cu utilizarea instrumentelor electronice. Instruirea în cauză va fi foarte utilă având în vedere faptul că pregătirea oamenilor care decid soarta localității trebuie să fie la nivel înalt. La fel de util va fi atelierul de lucru pentru 6 consilieri, 6 funcționari public, 6 lideri comunitari din 6 localități privind utilizarea tehnologiilor informaționale, serviciilor publice electronice.

La finele proiectului va fi organizată Gala Transparenței Locale (ediția a III-a) cu prezentarea exemplelor de bunele practici și aprecierea celor mai activi consilieri și cetățeni care au contribuit la asigurarea transparenței și cei mai activi  în procesul decizional și consolidarea democrației la nivel local.

Atenție!  La avizul care cuprinde informații despre proiect (scop, obiective, activități) este atașat un chestionar pentru completare on-line pentru doritorii de a participa în proiect. Avizul va fi publicat site-ul ONG ”Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă”, pe portalul electronic www.civic.md. Plus la aceasta, chestionarele vor fi distribuite pe e-mail al primăriilor și ONG, rețele de socializare.

Un cetățean informat este un cetățean protejat!