Noutăți

Proiectul deciziei cu privire la bugetul raional pentru anul 2020, audiat public

Audierile publice asupra proiectului de decizie privind aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 s-au desfășurat, conform datei stabilite, la 12 decembrie curent. Examinarea proiectului a avut loc în sala de ședință a Consiliului raional în prezența conducerii raionului, funcționarilor publici, conducătorilor direcțiilor și instituțiilor din subordinea Consiliului raional. Tradițional, angajații direcției generale finanțe au prezentat proiectul bugetului în trei modalități: expunerea în forma de grafici, tabele, prezentarea PowerPoint și broșură „Prezentarea succintă a bugetului raional pentru anul 2020”.

Dna Aliona Muntean, șefa secției administrația publică, a familiarizat prezența cu regulile în cadrul desfășurării audierilor publici.

Dl Vasile Maxim, președintele raionului, în luarea sa de cuvânt a subliniat că organizarea și desfășurarea audierilor publice se face în scopul creșterii eficienții și a transparenței în procesul de luare a deciziilor în Consiliul raional, pentru a asigura responsabilitatea și caracter participativ în elaborarea bugetului raional. Totodată audierile publice sunt o procedură transparentă de colectare de opinii, prin care orice cetățean al raionului sau persoana juridică interesată își poate aduce contribuția în adaptarea bugetului raional pentru anul viitor. Scopul nostru comun este gestionarea corectă, eficientă a banilor publici, elaborarea instrumentului eficient de management bugetar, a punctat președintele raionului.

Dna Ina Caliman, șefa Direcției generale finanțe, a prezentat aspectele generale care au stat la baza elaborării bugetului, iar apoi s-a axat pe veniturile bugetului raional, structura lor, dinamica veniturilor pe anii 2016-2020 analizând toate aspectele și modificările parvenite. Astfel, veniturile bugetului raional pe anul 2020 se propun în sumă de 195884,3 mii lei, inclusiv venituri generale – 193160,9 mii lei, venituri colectate – 2723,4 mii lei.

Obiectivul bugetului raional pe anul 2020 constă în asigurarea continuității politicilor asumate până în prezent, cu unele îmbunătățiri limitate de resursele disponibile, menținând totodată echilibru bugetar, a accentuat dna Elizaveta Ceban, șef adjunct al DGF responsabil pentru elaborarea bugetului raional. Dna Ceban, cu lux de amănunte, a vorbit despre prevederile proiectului de buget în aspect funcțional: cheltuielile prevăzute pentru serviciile de stat cu destinație generală, apărarea națională, servicii în domeniul economiei, ocrotirii sănătății, cultură, sport, tineret, culte și odihnă, învățământ, protecție socială. Pentru anul 2020 cheltuielile bugetului raional s-au estimat în sumă de 193991,3 mii lei, cu o creștere de 36415,8 mii lei față de cel aprobat pe anul 2019, sau cu o creștere de 18,8 procente. Volumul preponderent al resurselor financiare publice disponibile se direcționează către domeniul social – 162999,7 mii lei din totalul cheltuielilor publice, sau 84,1 la sută.

Președintele raionului, dl Vasile Maxim, a mulțumit specialiștilor DGF care au lucrat supra program pentru a elabora un buget echilibrat care va sta la bază dezvoltării socio-economice a raionului Ștefan Vodă.

 După regulamentul aprobat, cuvântul a fost oferit persoanelor care s-au înregistrat prealabil. Astfel, dl Victor Sînchetru, liderul sindicatelor din învățământ,

a atras atenția asupra faptului că educatorii de la grădiniță sunt impuși să înlocuiască colegii fără a fi remunerați pentru lucrul adăugător deoarece în bugetele locale nu sunt prevăzute surse financiare în acest scop. Dna Raisa Burduja, șefa DGE, a apreciat la justa valoare munca celor care au elaborat proiectul bugetului raional în care a dispărut diferența dintre învățătorii de clasele primare cu studii superioare și profesorii din ciclul preuniversitar, deoarece au fost egalate treptele de salarizare. Este îmbucurător faptul că va fi ridicat salariu pentru educatori, bibliotecari, bucătari etc., a menționat dna Burduja. Urmează de gestionat bugetele instituțiilor de învățământ corect și eficient pentru a asigura procesul instructiv-educațional la nivelul standardelor propuse la conferința pedagogică din august.

La finele audierilor publice secretarul Consiliului raional, dl Ion Țurcan a informat că fiecare doritor poate prezenta în scris propunerile sau observațiile pe marginea bugetului raional până la data de 16 decembrie 2019. Telefoanele de contact: 02422-30-48, 02422-21-41, 02422-53-30.