Noutăți

Proiectul de restructurare a sectorului horticol

Joi, pe data de 31 ianuarie, în sediul Consiliului raional Ștefan Vodă, a avut loc seminarul de informare organizat de către Proiectul „Livada Moldovei” şi Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) în comun cu Compania AFC pe tema „Proiect de Restructurare a Sectorului Horticol”, cunoscut şi ca Proiectul „Livada Moldovei” Au fost invitați agenți economici, producători agricoli şi fermieri din raion, care au livezi sau sunt cointeresați în plantarea culturilor cu valoare adăugată (fructe, pomuşoare, legume, cartofi, viţă de vie), pepinierelor, creșterea florilor şi culturilor ornamentale, culturilor eterouleioase etc.

Dl Anatolie Fala, director de programe ACSA și dna Olesea Paladi, consultant bancar programei „Livada Moldovei” au prezentat informaţii cu privire la investiţii, cheltuieli şi venituri comparative pentru plantaţii intensive de culturi horticole, bacifere, legumicole şi de struguri de masă, oportunităţile oferite de proiect, condiţiile de eligibilitate, descrierea activităţilor de mobilizare a potenţialilor beneficiari şi prestarea serviciilor de suport la accesarea creditului investiţional, dar şi a serviciilor de asistenţă post-creditare. De asemenea, au fost prezentate materialele promoţionale destinate campaniei de informare şi vizitat un lot demonstrativ cu soluţii inteligente (Frigiderul SRL Farm-Prod, s. Olăneşti).

Pentru informare:

Proiectul „Livada Moldovei a fost iniţiat de către Guvernul Republicii Moldova si Banca Europeană de Investiţii (BEI) cu scopul de a soluţiona vulnerabilităţile structurale a sectorului horticol din Moldova. Conform prevederilor Contractului de Finanţare semnat la 31 iulie 2014 pentru implementarea Proiectului dat Banca Europeana de Investiţii a acordat Republicii Moldova un împrumut în valoare de 120 mln euro pe un termen de 12 ani.

Misiunea de bază a Proiectului „Livada Moldovei” include facilitarea şi crearea condiţiilor favorabile pentru restructurarea întregului lanţ valoric al sectorului horticol din Republica Moldova, iar obiectivele proiectului au ca arii de intervenţie:

  • dezvoltarea întregului lanţ valoric horticol;
  • îmbunătăţirea calităţii produselor horticole proaspete şi celor prelucrate;
  • restructurarea industriei horticole şi celei conexe;
  • diversificarea pieţelor de export a ţării.

Informații utile

Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor de Restructurare a Sectoarelor Vitivinicol şi Horticol Adresa: str. Calea Basarabiei, 18 (et. 2), Chişinău, Republica Moldova Tel: (022) 260-903 / (022) 260-905, Fax: (022) 260-912, Web: www.livada-moldovei.md

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), or. Chişinău, str. Petru Movilă 23/8 Tel. (022) 835323, Fix. (022) 835324, GSM. 0690 11255, e-mail: afala@acsa.md, Web.www.acsa.md

Directorul de programe ACSA, dl. Fala Anatolie, adresa de e-mail: afaia@acsa.mdsau numărul de telefon 022 83 53 23 / GSM 069011255.