Noutăți

Proiectul de reparație a liceului „Ștefan Vodă” aflat în pericol

Ședința grupului de lucru cu privire la mersul lucrărilor de reparație capitală a IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă în cadrul Proiectului „Reforma învățământului în Republica Moldova” a avut loc la 16 mai 2019. La întrunire au participat dl Iurie Moiseev, președintele raionului, vicepreședinții, dnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, dna Raisa Burduja, șefa DGE, dna Elena Cornițel, directorul IP LT „Ștefan Vodă”, dl Anton Barcari, responsabil tehnic, dl Igor Lipceanu, șeful ÎM SRL „Eurocity Construct”, dl Gheorghe Muntean, director Departament FISM, Sergiu Niculiță, director adjunct FISM, Radu Mînzat, inginer FISM, Sergiu Pruteanu, diriginte de șantier.

După ce membrii grupului au inspectat blocurile liceului aflate în reparație, ședința a continuat în cancelaria liceului. Dl Moiseev, dar și ceilalți membri din Ștefan Vodă a grupului au fost indignați de cele văzute, remarcând că de la ședința precedentă care a avut loc la 15 aprilie, situația la șantier nu s-a schimbat esențial. Aceeași părere au avut reprezentanții FISM. Dl Muntean a constatat că după graficul reactualizat în luna martie, sunt rețineri semnificative în realizarea lucrărilor și sunt nevalorificate circa 3 mln de lei. Dna Cornițel a menționat că atitudinea antreprenorului față de angajamentele asumate este inadmisibilă, pune în pericol realizarea proiectului. De la începutul lucrărilor s-a desfășurat un șir întreg de ședințe unde de fiecare dată s-au făcut promisiuni goale. Contractul n-a fost reziliat, antreprenorului i s-a mai dat o șansa de a schimba situația spre bine, însă carul să mișcă prea încet…

După o analiză amplă, făcută de către dnii Gherman, Barcari, Muntean, Niculiță, și identificarea cauzelor concrete a tergiversării lucrărilor, a fost întocmit procesul verbal al ședinței cu stipularea recomandărilor concrete pe termen restrâns – 7 zile.

Dl Moiseev a punctat: agentului economic a fost oferită ultima șansă pentru a redresa situația creată. Conducerea raionului nu va permite ca acest proiect valoros la direct (9,9 mln lei) și indirect pentru întregul raion să fie compromis de agentul economic iresponsabil și incapabil de a respecta angajamentele stipulate în contract.

Astfel, rezilierea contractului a fost amânată până la data de 23 mai curent.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”