Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Proiectul ”DE LA VULNERABILITATE LA INCLUZIUNE”

Asociația Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada 2020 – 2022 proiectul ”De la Vulnerabilitate la Incluziune” cu sprijinul financiar al Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea accesului la educație de calitate pentru copii aflați în situație vulnerabilă și sporirea șanselor de incluziune în comunitate.

Proiectul se bazează pe 4 programe, după cum urmează:

  • Program destinat copiilor din cele 7 Centre de plasament incluse în proiect, care urmărește dezvoltarea abilităților de viață și carieră a acestora, precum și creșterea performanței școlare.
  • Program destinat părinților și/sau familiilor extinse ale copiilor din cele 7 Centre de plasament pentru copii, având ca scop dezvoltarea abilităților și cunoștințelor de îngrijire și protecție a copiilor săi.
  • Program destinat profesorilor din cele 10 instituții de învățământ partenere proiectului și care are ca scop consolidarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor în domeniul educației incluzive și lucrului cu copii din grupurile vulnerabile.
  • Program orientat spre consolidarea cunoștințele și competențele echipelor multidisciplinare din raioanele partenere în monitorizarea accesului copiilor la educație de calitate în perioada post plasament.

Proiectul se desfășoară în 6 raioane (Anenii Noi, Călărași, Drochia, Hîncești, Telenești și Ștefan Vodă).

Pentru a realiza activitățile  în raionul Ștefan Vodă, au fost identificate Centrele:

  • Centrul de asistență specializată și plasament temporar „Încredere”
  • Centrul de Asistență Socială pentru cuplu mamă-copil și copii în situație de risc din s. Olănești

și instituțiile  de învățământ:

  • Liceul Teoretic ”Ștefan Voda”
  • Școala Primară Gr. Vieru din orașul Ștefan Vodă
  • Liceul Teoretic B.P. Hasdeu din Olanești

ca urmare în februarie 2020 a fost încheiat un acord de colaborare trilateral dintre: A.O. PRODOCS și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Familiei și Direcția Educației, Ștefan Vodă.

În perioada 2020-2021, s-a reușit oferirea suportului școlar pentru  44 copii din Centrele Ștefan Vodă și Olanești, dintre care 17  si-au îmbunătățit reușita școlară cu 5%, iar 17 și-au îmbunătățit frecvența școlară cu 37%.

Datorită activităților proiectului, 11 părinți ai copiilor plasați în centrele de plasament au beneficiat de suport pentru a-și dezvolta abilitățile părintești și au îmbunătăți relațiile cu copii săi. Miza este de a crea un mediu familial favorabil pentru reintegrarea copiilor în familiei și asigurarea dezvoltării armonioase a acestora.

De asemenea au fost organizate activități de sensibilizare pentru părinții colegilor de clasă ai copiilor plasați în centrul de plasament, participând în număr de 42, demn de menționat este faptul că părinții  participa activ la acest tip de activități.

Un accent al proiectului este implicarea și sensibilizare a colegiilor de clasa ai copiilor din centrul de plasament, astfel cca 227 de colegi au participat activ în activități de sensibilizare privind mediul școlar incluziv.

Un alt aspect important este implicarea profesorilor în procesul de crearea unui mediu școlar incluziv, ca urmare a instruirilor organizate în cadrul proiectului, cca 51 de profesori aplică calitativ metode educaționale incluzive.

În anul 2022 se finisează faza a doua  proiectului ”De la Vulnerabilitate la Incluziune”, iar în perioada ianuarie – aprilie 2022, s-a reușit deja să se ofere suport școlar pentru 27 copii din centre de plasament partnere din Ștefan Vodă și să se organizeze activități educaționale pentru a dezvolta abilității de viață și carieră pentru copii din plasament. Cu suportul reprezentanților  instituțiilor educaționale partenere au fost implicate în activități de sensibilizare cca 87 colegi ai copiilor din plasament.

Până la sfârșitul anului 2022, proiectul iși propune să organizeze sesiuni tematice pentru părinții copiilor din plasament pentru a le dezvolta abilitățile parentale astfel se va contribui la integrarea eficientă a copiilor în familie.

Proiectul ”De la Vulnerabilitate la Incluziune” este orientat pentru a promova incluziunea socio-școlară a copiilor aflați în siuație vulnerabilă, schimbarea opiniei comunității și implicarea tuturor, de la mic la mare, în crearea unui mediu socio-școlar benefic pentru dezvoltarea fiecărui copil.

Mai multe detalii despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului pot fi accesat pe pagina web a Asociației www.prodocs.md și rețele de socializare https://www.facebook.com/AOProdocs, cât și a partenerilor noștri: centre de plasament, Direcții de asistență socială și protecția familiei.