Noutăți

Proiectul bugetului raional pentru anul 2018, dezbătut în ședință publică

La 6 decembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional au avut loc audierile publice privind proiectul bugetului raional pentru anul 2018. Au fost prezenți 64 de persoane, printre care funcționari publici, conducători ai instituțiilor publice, consilieri raionali, reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul I, membrii organizațiilor neguvernamentale, cetățeni ai raionului.

Proiectul bugetului raional a fost publicat preventiv pe pagina web a Consiliului raional. Direcția finanțe a elaborat o broșură cu prezentarea succintă a bugetului raional pentru fiecare participant la audieri publice, plus la aceasta în sala de ședințe au fost afișate postere ilustrative cu toată informația despre bugetul raional la venituri și cheltuieli pentru anul 2018, inclusiv dinamica cheltuielilor bugetului raional pe anii 2013-2018.

Secretarul audierilor publice, dna Aliona Muntean, șefa secției administrația publică, a adus la cunoștință auditoriului scopurile audierilor publice și regulile în cadrul desfășurării dezbaterilor publice.

Dna Ina Caliman, șefa direcției economie, în discursul prezentat s-a referit la veniturile bugetului, făcând comparația cu bugetul anului 2017 și precizări necesare, iar dna Elizaveta Ceban, șef-adjunct al DF, a vorbit despre cheltuielile preconizate pentru anul 2018 la toate compartimentele bugetului.

Atât dl Nicolae Molozea, președintele raionului și președintele audierilor publice, cât și alți vorbitori – dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, dl Ion Oboroceanu, directorul centrului de drept din Căușeni, dl Valeriu Beril, consilier raional, au menționat că bugetul elaborat este bine gândit și echilibrat, apreciind profesionalismul înalt al specialiștilor direcției finanțe.

Astfel, bugetul raional se propune la venituri în sumă de 147192,5 mii lei și la cheltuieli în sumă de 144960,2 mii lei, cu excedent de 2232,3 mii lei care va fi îndreptat la rambursarea împrumutului recreditat în conformitate cu Contractul de Recreditare nr. 6 din 24.12.2009 încheiat între Ministerul Finanțelor și Consiliul raional Ștefan Vodă în scopul realizării Proiectului Energetic II suplementar al Băncii Mondiale.

Informații suplementare pe marginea proiectului bugetului raional pentru anul 2018 puteți primi la telefoanele de contact: 0242-2-30-48, 0242- 2-21-41, 0242-2-53-30.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 11 decembrie 2017, dnei Aliona Muntean, șef, secția administrație publică, aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă, pe adresa electronică: aparatcrsv1@rambler.ru, la numărul de telefon 0242-2-20-15 sau pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Libertății,1, biroul 302.