Proiecte de decizii

Proiectele de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din data de 05 august 2021 prezentate pentru consultări publice

DECIZIE nr. 5/1 din 05 august 2021 Cu privire  la modificarea Deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.1/1 din 21.01.2021 ”Cu privire la corelarea bugetului raional  pe anul  2021”

DECIZIE nr. 5/2 din 05 august 2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2021

DECIZIE nr. 5/3 din 05 august 2021 Cu privire la modificarea pct.1.1. din decizia Consiliului raional nr.3/4 din 14 mai 2021Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietatea publică a unui lot de bunuri materiale”

DECIZIE nr. 5/4 din 05 august 2021 Cu privire la modificarea pct.1 din decizia Consiliului raional nr.4/11 din 17 septembrie 2020 ”Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele bunuri din proprietatea publică a statului”

DECIZIE nr. 5/5 din 05 august 2021 Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă și a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe din instituțiile de învățământ din raion

DECIZIE nr. 5/6 din 05 august 2021 Cu privire la dizolvarea, prin lichidare a școlii auxiliare-internat din s.Popeasca

DECIZIE   nr. 5/7 din  05  august 2021  Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare

DECIZIE nr. 5/8 din 05 august 2021 Cu privire la trecerea școlilor de arte ,,Maria Bieșu,, din or.Ștefan Vodă  și s.Olănești în subordinea totală  a direcției generale educație

DECIZIE nr. 5/9 din 05 august 2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei teritoriale Ștefan Vodă privind ajutoarele umanitare

DECIZIE nr. 5/10 din 05 august 2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare al Direcției economie și atragerea investițiilor

DECIZIE nr. 5/11 din 05 august 2021 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

DECIZIE nr. 5/12 din 05 august 2021 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

DECIZIE nr. 5/13 din 05 august 2021 Cu privire la inițierea lucrărilor  de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a raionului Ștefan Vodă

DECIZIE nr. 5/14 din 05 august 2021 Cu privire la organizarea şi  desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), toamna 2021 – iarna 2022 a recruților născuți în anii  1994 / II jumătate/-2003

DECIZIE nr. 5/15 din 05 august 2021 Cu privire la dare în locațiune a unui spaţiu

Înștiințare