Proiecte de decizii

Proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din data de 09 iunie 2021 prezentate pentru consultări publice

Proiect: DECIZIA nr. 4/1 din 09 iunie 2021 Cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare între județul Suceava și raionul Ștefan Vodă

Proiect: DECIZIE nr. 4/2 din 09 iunie 2021 Cu privire la inițierea și implementarea unui proiect

Proiect: DECIZIE nr. 4/3 din 09 iunie 2021 Cu privire la numirea în funcţia de șef al direcției agricultură și alimentație

Proiect: DECIZIE nr. 4/4 din 09 iunie 2021 Cu privire la instituirea Comisiei raionului Ștefan Vodă pentru protecţia drepturilor omului

Proiect: DECIZIE nr. 4/5 din 09 iunie 2021 Cu privire la inițierea procedurii de elaborare a proiectului tehnic de reparație cu replanificare unui spațiu pentru reamplasarea arhivei raionului Ștefan Vodă