Noutăți

Proiecte investiționale promovate

Ministerul Economiei vă aduce la cunoştinţă despre lansarea colectării proiectelor investiţionale în domeniul public şi privat la nivel naţional. Pentru concurs sunt eligibile proiectele companiilor din industria auto, constructoare de maşini şi electronic, industria textilă, îmbrăcăminte, piele şi accesorii, agricultura şi industria alimentară, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, externalizarea serviciilor (Business Process Outsourcing), energetică şi energie regenerabilă, sectorul imobiliar, turism, inovaţii, infrastructură (transport, logistic, construcţii), parteneriate publice private şi altele, depuse până la data de 30 iunie curent.

Colectarea propunerilor de proiecte investiţionale se va efectua conform următoarelor criterii:

  • Prezentarea unui proiect real, actual, sustenabil şi durabil;
  • Prezentarea unui document în care se descrie necesitetea efectuării investiţiilor, principalele caracteristici ale proiectului şi previziunea financiară al acestuia;
  • Să fie susţinut printr-un plan de afaceri/studiu de fezabilitate ce conţine informaţii şi date economic financiare veridice.

Proiectele selectate vor fi publicate ulterior în Catalogul proiectelor investiţionale al Republicii Moldova, care va fi promovat şi prezentat potenţialilor investitori în cadrul misiunilor de afaceri, expoziţiilor internaţionale şi altor evenimente desfăşurate de Ministerul Economiei şi Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) atât în ţară, cât şi peste hotare. Realizarea proiectelor investiţionale incluse în acest Catalog va avea un impact important asupra creării locurilor de muncă, creşterii nivelului de trai a populaţiei, dezvoltării infrastructurii, economiei autohtone şi a imaginii Republicii Moldova în ansamblu.

Instituţia responsabilă de colectarea proiectelor este Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), pe site-ul căreia găsiţi formularul de aplicare – www.miepo.md/proiecte-invest, şi informaţii suplimentare la telefonul: 0 (22) 27-36-54 sau e-mailul –office@miepo.md.