Proiecte de decizii

Proiecte de decizii, ședința Consiliului raional din 27 septembrie 2018

1) Cu privire la asigurarea ordinii publice, combaterii infracțiunilor și prevenirea consumului abuziv de alcool în raionul Ștefan Vodă.

Raportor: Andrei Trofimov, comisar principal, șef, Inspectoratul de poliție Ştefan Vodă.

4.1ordinea publica

2) Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018 – 2019.

Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri.

4.2 pregatirea toamnă-iarna

3) Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2018.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

4) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/3 din 19.07.2018 “Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2018”.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

5) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru        anul 2018.

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

6) Cu privire la aprobarea Actului adițional la Acordul de finanțare.

Raportor: Adelina Barbăneagră, șef, direcția economie și atragerea investițiilor

4.6 Act aditional Acord de Finantare 05 09 2018

7) Cu privire la reorganizarea Instituției Publice Liceul Teoretic „Maria Bieșu” din satul Volintiri.

 Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.

4.7 reorganizare LT s. Volintiri

8) Cu privire la deschiderea cu titlul de excepție a unei singure clase X-a de liceu în Instituția Publică Liceul Teoretic „B.P.Hașdeu” din satul Olănești.

Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.

4.8 titlu de excepție Liceu

9) Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de învățământ general din raionul                  Ștefan Vodă, pentru anul de studii 2018 – 2019.

Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.

4.9 nomenclatorul

10) Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere.

Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.

4.10 indemnizație de conducere

11) Cu privire la prelungirea raporturilor de serviciu.

Raportor: Nicolae Molozea, președinte al raionului.

4.11 prelungire raport Burduja

12) Cu privire la numirea în funcția de director al Întreprinderii Municipale Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă.

Raportor: Nicolae Molozea, președinte al raionului.

4.12. numire în funcție stomatologie

13) Cu privire la demisia dnei Tatiana Cuclenco din funcţia de administrator al Instituţiei Publice

Incubatorul de afaceri din Ştefan Vodă.

Raportor: Nicolae Molozea, președinte al raionului.

4.13 demisia T.Cuclenco

14) Cu privire la aprobarea Planului de amenajare a teritoriului raionului Ștefan Vodă.

Raportor: Maia Roșca, arhitect-șef al raionului.

4.14 plan de amenajare

15) Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte din raionul Ştefan Vodă şi filialele acestora, pentru anul de studii 2018-2019.

Raportor: Valentina Uța, șef, direcția cultură, tineret, sport și turism.

4.15 taxe

16) Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

         Raportor: Aurica Cebotari, şef, direcţia asistență socială și protecția familiei.

4.16 serviciu suport monetar

17) Cu privire la reorganizarea Centrului pentru copii și Centrului de servicii specializate pentru copii și tineri cu dezabilități fizice.

         Raportor: Aurica Cebotari, şef, direcţia asistență socială și protecția familiei.

4.17 reorganizare centre

18) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/10 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului social de sprijin pentru familie cu copii.

         Raportor: Aurica Cebotari, şef, direcţia asistență socială și protecția familiei.

4.18 modificare Regulament serviciu social

19) Cu privire la casarea unor mijloace fixe.

         Raportor: Aurica Cebotari, şef, direcţia asistență socială și protecția familiei.

4.19 casarea mijloace fixe

20) Cu privire la casarea unui mijloc de transport.

         Raportor: Mariana Haret, șef, IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă.

4.20 casare auto

21) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în toamna 2018-iarna 2019, a recruţilor născuţi în anii 1991 /II jumătate/ – 2000.

Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă.

4.21 decizia încorporare toamna 2018

22) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/14 din 17 mai 2018 cu privire la acordul primirii în proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă a unui bun imobil.

Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional.

4.22 modificarea deciziei 2.14

23) Cu privire la transmiterea în folosință a unui bun imobil

Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional.

4.23 transmitere în administrare

24) Cu privire la fondarea filialei şcolii de arte “Maria Bieşu” din satul Cioburciu.

Raportor: Valeriu Morari, director, Școala de arte “Maria Bieşu.

4.24 fondare filială Cioburciu