Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional din 20 noiembrie 2020, prezentate pentru consultări publice

5.3 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele bunuri din proprietatea publică a statului

5.4. Cu privire la reorganizarea IMSP „Centrul de sănătate Antonești”

5.5 Cu privire la organizarea și efectuarea evidenței militare a tinerilor de sex masculin cu anul nașterii 2005

5.6 Cu privire la dizolvarea, prin lichidare a IP „Prier”

5.7 Cu privire la retragerea calității de membru al raionului Ștefan Vodă din cadrul Asociației Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”

5.8 Cu privire la modificarea deciziei nr. 4.12 din 17.09.2020 „Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unor mijloace de transport”

5.9 Cu privire la modificarea deciziei nr. 5.15 din 08.08.2013 „Cu privire la reorganizarea Centrului comunitar de asistență socială din s. Olănești

5.10 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea publică a CR în proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale din cadrul raionului

5.11 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

5.12 Cu privire la acordarea garanției financiare