Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional din 18 decembrie 2020 prezentate pentru consultări publice

6.1 Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2020

6.4 Decizie cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 5-a

Anexa nr. 5b

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe pe 11 luni ale anului 2020 și proiect pe anul 2021

Dinamica veniturilor curente ale bugetului raional pe anii 2017-2021

Formarea veniturilor bugetului raional Informație privind alocațiile prognozate pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023 a bugetului raional structurat pe programe

Informație privind efectivul -limită de personal proiect pe anul 2021 pe instituțiile finanțate din bugetul raional

Informație privind resursele colectate ale instituțiilor bugetare pe anii 2021-2023 finanțate de la bugetul raional

Sinteza bugetului raional Ștefan Vodă la cheltuieli pe anul 2021

Sinteza cheltuielilor bugetare din contul surselor proprii a bugetului raional preconizate pe anii 2021-2023 Sinteza veniturilor bugetului raional Ștefan Vodă pe anul 2021

6.5 Cu privire la modificarea deciziei nr. 4.20 din 17 septembrie 2020 „Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor…”

6.6 Cu privire la casarea lecturii din fondul de bibliotecă și mijloacelor fixe din instituțiile de învățământ din raion

6.7 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru anul 2021

6.8 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă

6.9 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021

6.11 program rutier 2021