Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 14 mai 2021 prezentate pentru consultări publice

3/1 Cu privire la activitatea școlii de arte „Maria Bieşu” din or. Ștefan Vodă, pentru perioada 01.09.2019 – 01.05.2021

3/2 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Ștefan Vodă nr.1/1 din 21.01.2021 ,,Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2021,,

3/4 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietatea publică a unui lot de bunuri materiale

3/5 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariul de funcție pentru performanțe profesionale individuale în muncă, personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Ștefan Vodă, pentru anul 2021

3/6 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

3/7 Cu privire la audierea raportului final de lichidare al Instituției Publice “Prier”

3/8 Cu privire la propunerea candidaților din partea Consiliului raional Ștefan Vodă în componența Consiliului electoral al circumscripției de nivelul doi