Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru sedinta Consiliului raional din 18 august 2016

 

3.1 Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiluilui raional

3.2 Cu privire la modificarea deciziei nr. 7.4 din 09.12.2016

3.3 Decizie cu privire la corelarea bugetului pe a. 2016

3.4 Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerva a bugetului raional pentru anul 2016

3.5 Cu privire la pregătirea economiei și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2016-2017

3.6 Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte

3.7 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice

3.8 Cu privire ala aprobarea raportului de analiză tehnică și conceptul de reabilitare în cadrul proiectului „Sopirea eficienței energetice a IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă„

3.9 Cu priviere la încorporarea în rândurile Forțelor Armate ale RM

3,10 Cu privire la reorganizarea LT „E. Malcoci” din s. Crocmaz

3.11 Cu privire la atribuirea statutului juridic de executor secundar de buget unei instituții de învățământ

3.12 Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de învățământ

3.13 Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere

3.14 Cu privire la demisia dlui Anton Barcari din funcția de șer al DCGCD

3.15 Cu privire la demisia dnei Aurelia Țurcan din funcția de șef al DEAI

3.16 Cu privire la abrogarea deciziei

3.17 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

3.18 Cu privire la propunerea candidaților din partea CR în componența Consiliului electoral al circumsscripției de nivelul doi