Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 9 iunie 2017

3.1 Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului raional

3.2 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.2 din 14.04.2017

3.4 Cu privire la acordul de primire în proprietate a unui bun

3.5 Regulamentul de susținere a elevilor capabili de performante

3.6 Cu privire la permiterea cumulării de funcții

3.7 Cu privire la aprobarea Consiliilor administrative

3.8 Cu privire la darea în folosință unui bun

3.9 Cu privire la aprobarea Regulamentelor ale prestatorilor de servicii de sănătate

3.10 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

3.11 Cu privire la aprobarea Regulamentului Businessmanul anului

3.12 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare

3.13 Cu privire la numirea în funcție

3.14 Cu privire la aprobarea Programului de acțiuni privind lichidarea lacunelor depistate în cadrul inspectării complexe

 

 

Recommended Posts