Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 26 mai 2016

2.1 Modificarea deciziei cu privire la aprobare bugetului raional pe anul 2016

2.2 Cu privire la  alocare mijloacelor financiare din  fondul de rezerva a bugetului raional pentru anul 2016

2.3 Cu prvire la aprobarea Strategiei raionului Ștefan Vodă pentru anii 2016-2021

2.4 Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival  2016

2.5 Cu privire la deschiderea și modificarea unor rute de transport suburbane

2.6 Cu privire la modificarea componenței nominale a comisiilor consultative de specialitate

2.7 Cu privire la casarealiteraturii din fondul de biblioteci a unor instituții de învățământ

2.8 Cu privire la transmitere în folosință a unui imobil

2.9 Cu privire la asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Consiliului raional