Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 19 septembrie 2019

4.3 Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestru I al anului 2019

4.5 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.1 din 27 mai 2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru a. 2019”

4.6 Cu privire la pregătirea economiei și sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020

4.7 Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ gimnazial din cadrul raionului Ștefan Vodă

4.8 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

4.9 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

4.10 Cu privire la casarea unor mijloace de transport

4.11 Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unor mijloace de transport

4.12 Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte din raionul Ștefan Vodă și filialele acestora, pentru anul de studii 2019-2020

4.13 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale RM

4.14 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.3 din 28.02.2008 cu privire la finanțarea filialei școlii de arte „M. Bieșu” în s. Volintiri

4.15 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.19 din 21.03.2019 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă

4.16 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 1.16 din 21.03.2019 „Cu privirea la inițierea procedurii de delimitare și înregistrare a unui teren, proprietate publică a raionului Ștefan Vodă”

4.17 Cu privire la suspendarea din funcție a președintelui raionului

4.18 Cu privire la suspendarea din funcție a vicepreședintelui raionului

4.19. Сu privire la acordarea indemnizației unice

Recommended Posts